MAASSLUIS | Er zijn regelmatig vragen over onderhoud van de buitenruimte en er zijn veel klachten over het groen. Dat er veel veranderingen per 2018 komen, bleek uit wat het vorige college van B&W in de begroting voor 2018-2021 stelt:

“Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad,  zal de onderhoudssituatie van de openbare ruimte driejaarlijks integraal worden geschouwd.

De werkwijze is dat voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte beheerplannen worden opgesteld en uitgevoerd.”

Zie:   Budget 2018-2021

Beheerplannen

Er komen / zijn:

 • Openbare Verlichting en Straatmeubilair (zijn vanaf 2021 beide onderdeel van beheerplan Wegen
 • beheerplan Groen.
 • beheerplan Kunstwerken
  • bruggen en onderdoorgangen
  • kademuren
  • kades vlieten en haven

Als uitwerking van de Visie openbare ruimte en ter ondersteuning van de beheerplannen, zal in 2018 het  Handboek Openbare Ruimte worden geactualiseerd. ”

Onderhoud buitenstedelijk onderhoud op de schop

De beheerders “Recreatieschap Midden‐Delfland” en “Koepelschap buitenstedelijk groen” zijn beide opgeheven per 2018.

Het Recreatieschap Midden Delfland en het Koepelschap buitenstedelijk groen waren ooit opgericht ten behoeve van de ontwikkeling, onderhoud en beheer van het openbaar, recreatief groen in het Midden‐Delfland gebied en de regio.

Vanwege de uittreding van het Rijk en de Provincie uit het recreatieschap en andere  ontwikkelingen werden beide organisaties opgeheven per 1 januari 2018 en het onderhoud en  beheer van de groengebieden wordt anders geregeld.

Staatsbosbeheer blijft ook in 2018 de uitvoerende  organisatie.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  11 juli 2018 at 08:03

  “(On)-Zinnig?!”

 2. Aad Rieken
  11 juli 2018 at 07:48

  “Zijn Ze Soms Buit-
  en Zinnen Geraakt!”

 3. B. Scheurwater
  10 juli 2018 at 14:56

  Amai, de vuilnisbakken worden wel vaker geleegd. Maar inplv die mooie karretjes die steeds rondreden met 2 man zie ik niet meer. Wel een man (vrijwilliger?) zeker 65+ op de fiets, zwalkend met 2 grote volle zakken uit de prullenbakken….veilig?

  • 10 juli 2018 at 15:17

   Wij zien die fietsende hardwerker ook regelmatig dweilen met de kraan open.