door Redactie

11 NOVEMBER 2021

Kunnen BOA’s en agenten structureel handhaven?

MAASSLUIS | Een beleid met wetsregels, geboden en verboden is weinig effectief als er geen handhaving is. In diverse recente berichten vanuit B&W is aangegeven dat Handhaving niet wordt uitgevoerd. Wat dit doet met de beleving van Veiligheid laat zich raden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen [GR2022 ] verdient dit thema serieuze aandacht.  

► Morgenochtend een vervolgbericht over de beloftes die de coalitiepartijen hadden gedaan on 2018

 

Onderstaand een overzicht van onderwerpen waarop handhaving danig tekort schiet.

Woninginbraak

Een dossier waar de cijfers gunstig zijn: woningbraken. Dat wordt door een aantal factoren gunstig beïnvloed, waaronder thuiswerken, betere huisbeveiliging en snelle reactie van de politie in voorkomende gevallen.

Verboden wapenbezit

Rond metrostations wordt gefouilleerd wat af en toe een kleine vangst oplevert.

Hondenpoep

In een raadscommissie meldde B&W dat handhaving ten aanzien van hondenpoep (te) lastig is en dat er maar één procesverbaal per maand kan worden uitgedeeld, terwijl “er volgens inwoners veel overlast is”.

Verkeersvandalisme

Verlengde Noordvliet

Het antwoord op vragen van de fractie van VVD over te hoge snelheden en ongeoorloofd sluipverkeer, maakt duidelijk dat er niet gehandhaafd wordt.

Prins Julianalaan

Op vragen van de fractie van FvM geeft B&W aan dat er geen sprake is van een gevaarlijke verkeerssituatie. Er wordt daarom niet gehandhaafd.

Overig

Er zijn diverse andere wegen waarvan vaststaat dat er ook géén handhaving is.

 • Straatraces op de Vlaardingse dijk (CDA signaleerde enkele jaren geleden al dit probleem
 • Flinke snelheidsovertredingen op de Vlaardingse dijk, Laan 40-45, P.C. Hooftlaan, Industrieweg, Mozartlaan, Westlandsweg, Merellaan, Dr. A Schweitzerlaan

Drugsgebruik en illegale handel

Diverse keren is geconstateerd door burgers dat Handhaving erlangs rijdt en niets doet op deze plekken:

 • de laan naar MTS/Euro products
 • parkeerplaats bij AVW atletiekvereniging
 • parkeerplaats bij Indoorpretpark
 • parkeerplaats bij Honkbalvereniging the Gophers
 • bij en achter metrostations
 • Natuurpark Avonturis
 • Diverse bedrijfspanden

 

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Tlpeter
  1 november 2021 at 17:28

  Lees het coalitie akkoord. is een bundeling van de verkiezing programma’s van de ondertekende partijen.
  Hier onder enige citaten, zullen de partijen afgerekend worden de komende verkiezingen?

  Coalitieakkoord 2018-2022
  CDA VVD PvdA D66

  Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan dit akkoord en kijken uit naar de komende vier jaar waarin we samen veel moois kunnen bereiken.
  Corine Bronsveld-Snoep (CDA)
  Gerard van der Wees (VVD)
  Sjoerd Kuiper (PvdA)
  Justin Doekhi (D66

  2. Veiligheid en Handhaving o.a.
  We willen daarom optimale samenwerking tussen alle partners in de stad: gemeente, Openbaar Ministerie, politie, Handhaving & Toezicht en andere betrokken instellingen en organisaties. Dit heeft alleen kans van slagen als ook de bewoners van Maassluis daar nauw bij worden betrokken. Alerte en opmerkzame burgers zijn onmisbaar voor de professionals.

  Wij gaan het volgende doen:
  • Omdat we kiezen voor meer inzet op veiligheid en een versterking van ons lokale veiligheidsbeleid streven we naar extra ambtelijke inzet en mogelijk extra ambtelijke capaciteit.

  Maassluis, schoon, heel en veilig:

  • Verder versterken en uitbouwen van de samenwerking tussen de wijkagent, toezichthouders en de buitendienst op wijkniveau. Deze medewerkers worden als eerste herkend, aangesproken en ingeschakeld als er iets speelt in de wijk. Snelle communicatie, registratie en afhandeling van meldingen is belangrijk om de wijk en de stad schoon, heel en veilig te houden.

  • Actievere aanpak van de politie en Handhaving & Toezicht op drugs dealen, intimidatie op straat, asociaal gedrag en te hard rijden. We geven deze punten als prioriteiten mee in het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid en in de APV.

  • Binnen de randen van de wettelijke mogelijkheden wordt cameratoezicht ingezet bij stations en worden mobiele camera’s geplaatst op locaties waar dat gewenst is ter verhoging van de veiligheid.

  • Kleinere overtredingen zoals het niet opruimen van hondenpoep, vuilnis buiten de daarvoor vastgestelde tijden op straat zetten en verkeerd parkeren worden actiever aangepakt door enerzijds in te zetten op gedragsverandering en anderzijds op handhaving. We gaan het Team Handhaving en Toezicht daarom beter in staat stellen overtredingen aan te pakken. Dat kan in de eerste plaats door het zo spoedig mogelijk invullen van bestaande vacatures. Indien blijkt dat het handhavingsniveau bij volledige bezetting van het team nog steeds onvoldoende is wordt de capaciteit verhoogd.