MAASSLUIS | In Maassluis vindt in oktober een groot onderzoek in opdracht van de gemeente plaats naar leefbaarheid en veiligheid in alle buurten. Bij 8000 Maassluizers valt een enquête in de bus over onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en in de hele gemeente. Welzijn, wonen, het onderhoud van de openbare ruimte, (on)veiligheidsgevoelens: alles komt aan bod. Door de vragenlijst in te vullen krijgen bewoners de kans om hun mening te geven en invloed uit te oefenen.

Deadline 31 oktober
De Maassluizers die in de steekproef zitten, ontvangen in de tweede week van oktober de brief en vragenlijst. Ingevulde vragenlijsten kunnen tot 31 oktober 2018 teruggestuurd worden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om op buurtniveau beleid te ontwikkelen en zo van Maassluis een fijne gemeente te maken om te wonen, werken en leven.

Ook in 2016 is onderzoek gedaan naar leefbaarheid en veiligheid in alle wijken van Maassluis. Met die ervaringen is besloten het onderzoek dit jaar flink uit te breiden, zodat nu per buurt bekeken kan worden hoe het staat met uw veiligheid en de leefbaarheid. Zo kan de gemeente voor deze beleidsthema’s maatwerk kan gaan leveren voor alle buurten. Meedoen is dus belangrijk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Maassluis. Dit Kenniscentrum MVS is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op het gebied van onderzoek en data-analyse.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu