De nieuwe natuurspeelplaats langs de Waterweg in Maassluis wordt steeds avontuurlijker en  aantrekkelijker. Wethouder Arnold Keijzer heeft op 15 januari 2014 de vlag gehesen op het hoogste punt van de natuurspeelplaats. Kinderen kunnen hierop klauteren en het wordt tevens een uitzichtpunt met een vergezicht richting de Nieuwe Waterweg. Als ‘koning winter’ de werkzaamheden de komende maanden niet belemmert, kan deze avontuurlijke speelplek in het voorjaar van 2014 feestelijk geopend worden.

Keijzer:

“Sinds november is er veel werk verzet. De vormen van de natuurspeelplaats zijn al goed zichtbaar. Er is ruim 6.000m³ grond aangevoerd om een spannende en avontuurlijke speellandschap te maken. Ook zijn er natuurlijke materialen aangevoerd zoals boomstammen, keien, Brabants duinzand, takken en rioolbuizen die de komende tijd worden verwerkt in diverse speelaanleidingen. En op 5 februari ga ik samen met kinderen van een basisschool de bomen planten. Het eind komt in zicht!”


Lekker spelen en kliederen met grond en water

Naast het in hoogte variërende landschap, is ook water een belangrijk element. Met een grondwaterboring wordt door een pomp water opgepompt. De energie voor deze pomp wordt op een duurzame manier geleverd door zonnepanelen ter plaatse. De pomp voorziet een waterspeeltafel  en een handpomp van water, waarna het water zijn weg via een meanderend beekje richting de Nieuwe Waterweg vervolgt. Door en over dit water worden ook diverse eilandjes en bruggetjes aangelegd.

 Samen spelen met en zonder beperking

Een belangrijke voorwaarde voor de natuurspeelplaats is dat deze grotendeels begaanbaar en bespeelbaar moet zijn voor kinderen met en zonder beperking. Tijdens de diverse participatiebijeenkomsten eerder dit jaar is er ruim aandacht geweest voor de integratie van kinderen met en zonder beperking. De onmisbare informatie van instellingen zoals Stichting Myosotis Maassluis, MOG Maassluis en het ROG Maassluis, zijn in het ontwerp opgenomen en worden in de realisatie uitgevoerd. Zo worden de bruggetjes en eilandjes toegankelijk voor iedereen.

Oplevering

In januari en februari  wordt nog gewerkt aan het verfijnen van het speellandschap. Als ‘koning winter’ de werkzaamheden niet belemmert, wordt alles in maart afgerond en kan de speelplaats wanneer het gras en de beplanting heeft kunnen groeien, in het voorjaar van 2014 feestelijk geopend worden. Keijzer: “Dan kunnen we echt samen op avontuur in de natuur!”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt