MAASSLUIS | In verband met de verwachte weersomstandigheden is de hoogwaterregeling Maassluis in werking. Er wordt vrijdagochtend 8 december omstreeks 06.50 uur een waterstand van 2.20 meter boven NAP verwacht. Dit is een schatting. De kans bestaat dat de Maeslantkering vrijdag in de loop van de dag gaat sluiten. Eind 2016 is het criterium tijdelijk en éénmalig verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter +NAP. De verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium.

Verwachte gevolgen Maassluis
Het water komt op de Burgemeester de Jonghkade over de loswal.

Hoogwaterkaart
Op de nieuwe hoogwaterkaart Rotterdam is ook voor Maassluis te zien tot waar het water mogelijk reikt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de hierboven genoemde verwachte waterstand en gaat u op de kaart naar Maassluis. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Hoogwater kaart

© Arjan van Opzeeland (18-11-2015)

Wat doet de gemeente?

© Jelle Ravestein

De gemeente sluit de loswal af om te voorkomen dat mensen hun voertuig op de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade parkeren. U kunt de loswal nog wel verlaten. De gemeente plaatst een tekstkar om te adviseren om niet op de loswal te parkeren.

Via het SMS­systeem informeert de gemeente de contactpersoon en de bewoners van ’t Hoofd en de bedrijven aan de Burgemeester de Jonghkade en de Govert van Wijnkade. Wilt u ook worden geïnformeerd bij hoogwater, stuur dan een bericht aan

crisisbeheersing@maassluis.nl

De politie waarschuwt zo nodig eigenaren van voertuigen die er al geparkeerd staan.

Wat kunt u zelf doen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het  verplaatsen van uw auto naar een hoger gelegen terrein. Als het water extreem hoog zou kunnen komen moet u ook denken aan het eventueel waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, het verplaatsen van belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping en het afsluiten van de elektriciteit.

Parkeer uw voertuig in ieder geval niet op de loswal bij de Burgemeester de Jonghkade.
Als u in het gebied geparkeerd staat waar hoog water wordt verwacht, parkeer uw auto dan tijdig ergens anders. Auto’s die blijven staan als de kade onderloopt, worden niet weggesleept en komen deels onder water te staan. Parkeren in buitendijks gebied is altijd voor eigen risico.

Het voorspellen van een verhoogde waterstand is van een aantal factoren afhankelijk; de windrichting, windsnelheid, de baan, grootte en diepte van de depressie, eventuele grote waterafvoer van de bovenloopse rivieren en de stand van de maan. De gemeente krijgt de gegevens door van het Watermanagementcentrum Nederland (onderdeel van Rijkswaterstaat).

Koning Willem-Alexanderboulevard

Door hekgolven van voorbij varende schepen kan water over delen van de Koning Willem-Alexanderboulevard stromen (de boulevard langs de Nieuwe Waterweg).

Sluit de Maeslantkering?

Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en sluit mogelijk Maeslantkering. Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is eind 2016 tijdelijk en éénmalig verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter +NAP. De verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium. De kans bestaat dat de Maeslantkering vrijdag in de loop van de dag gaat sluiten. Als de kering sluit, neemt de waterstand in Maassluis niet of nauwelijks toe.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Sjaak Speijer Hellingkade 4 , 3144 EJMaassluis. 0653295341
    8 december 2017 at 13:02

    Dat is mooi geregeld . In 1953 was dat wel anders