© PR – Bouwfonds Ontwikkeling (paars = horeca, groen = natuurspeeltuin)

Het gaat om het gebied lokaal bekend als “Aan Het Scheur”
MAASSLUIS | Voor de realisatie van de laatste fase van het Balkon zijn extra voorzieningen gewenst. Enige tijd geleden luidden de plannen daartoe in dit voorstel
Het tijdelijk paviljoen in fase 4 van Het Balkon van Maassluis mag een eigentijdse uitstraling hebben en moet bij de activiteiten passen die er plaatsvinden.
Het moet aansluiten bij de identiteit en het gewenste imago van Het Balkon.
Tevens moet het mogelijk zijn om via communicatiemiddelen in het paviljoen de wijk te presenteren.
Het betreft de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paviljoen op de locatie Balkon te Maassluis. Inmiddels is er veel tijd verstreken, wordt de Boulevard aangelegd, is er een natuurspeeltuin, is het Sterrenbos gesaneerd en zijn er kandidaten de revue gepasseerd. Het paviljoen staat geprojecteerd in het nieuwbouwproject Het Balkon, bij de natuurspeeltuin die is aangelegd. In juni 2013 waren gesprekken met een andere kandidaat beëindigd. Het betreffende ondernemingsplan bleek niet haalbaar.

Er heeft zich nu een kandidaat gemeld waarmee serieuze gesprekken worden gevoerd over de exploitatie van het nog te realiseren horecapaviljoen. aldus Bouwfonds Ontwikkeling. Het is volgens partijen haalbaar om het paviljoen in mei of juni te openen. Dat was ook oorspronkelijk de planning.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Corrie
    29 maart 2014 at 18:10

    OC het balkon verkoopt gebakken lucht ! Ik ben de vorige kandidaat en geen enkel ondernemingsplan is haalbaar met de voorgestelde huur van kale grond n.l. 10 % van de omzet met een minimum van 25.000 euro per jaar en een vergunning die loopt tot 2017. Ik ben benieuwd wat OC Het Balkon nu voor een constructie bedacht heeft om een andere kandidaat aan het lijntje te houden. Trouwens het was de bedoeling om het paviljoen te openen in april 2013 Het was en is gewoon een oplichterij en het is heel jammer dat de wethouder A.Keyzer en ing.Vroegop nu wel een speeltuin hebben maar niet de vereiste horeca aangelegenheid die ook voor de sanitaire behoeftes kon voorzien. Mij konden ze geen vergunning voor langere tijd bieden het lijkt me bedrog als dit bij de andere kandidaat wel is gebeurt.