SPIJKENISSE | Maasdelta Groep heeft besloten in 2016 geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, maar uitsluitend de inflatie van 2015 – te weten 0,6% – toe te passen voor alle groepen huurders. Dit op advies van de Huurderskoepels Vereniging Bewoners Belangen Maassluis, Stichting Huurdersraad Spijkenisse en De Koepel Hellevoetsluis.

De overheid biedt woningcorporaties, net als in voorgaande jaren, de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Zij wil hiermee bevorderen dat mensen met een hoger inkomen doorstromen naar duurdere huur- of koopwoningen. Maasdelta ondersteunt dit beleid, maar heeft in overleg met de Huurderkoepels besloten hier in 2016 van af te wijken.

De Huurderskoepels geven aan dat veel middeninkomens de afgelopen jaren fors in koopkracht achteruit gegaan zijn, mede door de hoge huurverhogingen. Doorstromen naar koop is voor hen vaak geen optie. Ook voor senioren en gepensioneerden is doorstroming naar een koopwoning moeilijk, omdat zij vaak niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Hetzelfde is het geval voor grote(re) huishoudens, ook gezien de woonlasten die daarmee gepaard gaan. Het is dus niet zinvol om bij deze groepen doorstroming te bevorderen via de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ook in de Tweede Kamer heeft hierover een discussie plaatsgevonden. Deze heeft recent de wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Hierin is onder andere bepaald dat gepensioneerden en huishoudens vanaf 4 personen per 1 juli 2017 uitgesloten worden van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Maasdelta kan zich goed vinden in de argumentatie van de Huurderskoepels. Met daarnaast de nieuwe wet in het vooruitzicht, heeft Maasdelta besloten in 2016 voor alle groepen huurders geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Per 1 juli 2016 wordt uitsluitend een inflatievolgende huurverhoging van 0,6% toegepast.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt