MAASSLUIS | Op donderdag 18 april 2024 is de Belangengroep inclusief Maassluis, kortweg BiM, tijdens een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis officieel van start gegaan. De BiM wil graag dat iedereen kan ‘meedoen’ in Maassluis, dat de stad een inclusief karakter krijgt.

De BiM bestaat voor het grootste deel uit inwoners van Maassluis met een beperking, bijvoorbeeld mensen met visuele problemen of personen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Zij ondervinden dagelijks aan den lijve dat mensen met een handicap in Maassluis nog steeds op allerlei knelpunten stuiten. 

Zo bleek ook tijdens een schouw van de openbare buitenruimte die enkele mensen op 4 september 2023 hebben verricht. Die schouw heeft geleid tot de oprichting van de BiM. De knelpunten die bij de schouw zijn vastgesteld staan al op papier, maar de BiM hoopt de komende tijd meer obstakels voor mensen met een beperking te inventariseren. 

Samen kijken hoe we knelpunten oplossen

“Vervolgens gaan we samen met de gemeente, bedrijven en instanties kijken hoe we die knelpunten kunnen oplossen”, vertelt BiM-voorzitter David van der Houwen. “Dat kunnen plekken in de openbare ruimte zijn, zoals loop- of rijroutes, maar ook de toegankelijkheid van gebouwen of onduidelijke informatie in brieven aan inwoners. Verder gaan we voorlichting geven aan scholieren en anderen over hoe je rekening kunt houden met mensen die met een beperking leven. Bijvoorbeeld door leerlingen een bril te laten dragen waardoor ze ineens niets meer zien. Hierdoor voel je wat het betekent om te leven met een beperking.” 

Eén van de eerste concrete acties van de BiM is een bezoek aan zorgcentrum De Vloot en winkelcentrum Koningshoek. “We gaan kijken hoe het zit met de toegankelijkheid in deze gebouwen. Kun je er bijvoorbeeld makkelijk in en uit en kun je overal bijkomen zonder problemen”, aldus Van der Houwen.

Wethouders ook aanwezig bij aftrap

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maassluis waren bij de aftrap ook de wethouders Corine Bronsveld en Sjoerd Kuiper aanwezig. Zij hebben respectievelijk de thema’s ‘sociaal en menselijk Maassluis’ en ‘meedoen in Maassluis’ in hun portefeuille. 

“In het coalitieakkoord hebben we gezegd dat we aan de slag willen met de vertaling van het VN-verdrag Handicap. Daarbij kijken we naar wat mensen met een beperking nodig hebben in Maassluis”, stelt wethouder Bronsveld. “Dat er nu een belangengroep is waarin ervaringsdeskundigen met allerlei verschillende achtergronden samenkomen waarmee we een korte lijn houden, gaat ons helpen om knelpunten te benoemen, prioriteiten te stellen én oplossingen te ontwerpen die werken voor mensen waar het om gaat.” 

Ook wethouder Kuiper is enthousiast over de start van BiM: “In het afgelopen jaar hebben we onze agenda ‘Inclusieve Stad’ ontwikkeld, die deze maand aan het college wordt voorgelegd. Daarin zetten we onder andere op een rij wat er al gebeurt op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Ik ben heel blij om te zien hoeveel er al goed gaat.” 

Tegelijkertijd constateert wethouder Kuiper ook dat er nog veel werk aan de winkel is om te zorgen dat iedereen die dat wil ook echt mee kán doen. “Ik vind het heel belangrijk om partners te hebben in de stad die ons daarin kunnen en willen adviseren en waar we vooral ook mee kunnen samenwerken. De BiM is daarom heel relevant als gesprekspartner voor onze hele gemeentelijke organisatie. Samen zijn we Maassluis.”

Fotobijschrift: (v.l.n.r.) Thessa Bos (kwartiermaker inclusie gemeente Maassluis), David van der Houwen (voorzitter Belangengroep inclusief Maassluis), Corine Bronsveld (wethouder gemeente Maassluis) en Sjoerd Kuiper (wethouder gemeente Maassluis)Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema