95 procent van 75-plussers woont nog zelfstandig

MAASSLUIS | Na de bijeenkomst van vorige week in de Vliet was het de vraag hoe snel er een samenspraak met een aantal betrokkenen kon worden georganiseerd. Er zijn nu concrete afspraken: vanaf de eerste week van oktober vindt maandelijks een gesprek plaats tussen Wethouder Keijzer, Maasdelta Frank van der Plas, BC de Vliet en naar verwachting ook Senioren Welzijn. Wij vroegen Yvonne Boeckx van de BC naar de stand van zaken.

Zijn jullie blij met deze doorbraak?

“Jazeker, want nu is constructief overleg met alle disciplines om de tafel mogelijk.”

Krijgt de BC de Vliet ook ondersteuning van VBBM (Verenging Bewoners Belangen Maassluis) en van Senioren Welzijn?

“Tot dit moment niet en dat is best verbazend, zo niet teleurstellend. Beide instanties zijn, via email dd 17 juli jl, uitgenodigd in gesprek te gaan met de BC de Vliet. Aan het VBBM is verzocht de BC de Vliet te ondersteunen en aan Senioren Welzijn, zoals het woord het al zegt, de belangen van de senioren betreffende recreëren te bespreken. Beide zijn niet verder gekomen dat de beantwoording dat er na de vakantie op terug zal worden gekomen. “, zo vertelt Yvonne Boeckx.

Zijn jullie niet bang dat Senioren Welzijn een bestuurders club is die zijn doel voorbijschiet wat betreft de Vliet en het welzijn van de bewoners?

“Nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen. We zijn weliswaar 6 weken verder, maar we rekenen wel op hun steun!”

Hoe is de stand van zaken met de leegstaande woningen?

“Met Maasdelta zijn constructieve afspraken gemaakt betreffende Villex die de leegstaande woningen op korte termijn zal gaan verhuren. De BC de Vliet heeft een aantal criteria aangegeven voor nieuwe huurders die moeten passen binnen de veilige en rustige structuur van de huidige Vliet bewoners. Er wordt aan nieuwe huurders een contract van 6 maanden aangeboden met de mogelijkheid dit te verlengen. Maasdelta, Villex en BC de Vliet zullen op regelmatige basis dit project evalueren. Eerste evaluatie zal plaatsvinden na 3 maanden.”

Wat is de inbreng van de woonconsulente van Maasdelta?

“Wij hebben Maasdelta verzocht het wekelijks spreekuur van de woonconsulente niet voor te zetten. Het zorgde voor nog meer onrust in plaats van rust en duidelijkheid.
Na de voorlichtingsavond eind oktober/begin november en het sloopbesluit komt de woonconsulente weer in beeld. Zij gaat afspraken maken voor een persoonlijk huisbezoek om definitief de wensen van de bewoners te inventariseren. Wij hebben verzocht bij dit gesprek een onafhankelijke derde ter ondersteuning en bescherming van de bewoners aanwezig te laten zijn.”

Houden jullie nog vast aan jullie wensen/eisen?

“Ja, die staan onverkort overeind. Wij willen minstens  80 nieuwe woningen. Het gaat ons niet alleen om de woningen. Wij willen ook een goede verdere invulling van de nieuw te bouwen ‘Vliet’, denk hierbij aan recreatieruimte en binnengalerij. Huurders hebben naarmate zij ouder worden een andere woonbehoefte”.

© Aedes Magazine

Hebben jullie dat beeld ook elders getoetst?

“Jazeker, wij gaan niet over één nacht ijs! Aedes-Actiz is het kenniscentrum voor ‘Wonen en Zorg’ waar trouwens ook Maasdelta lid van is. Het kenniscentrum stelt dat die andere behoefte al tientallen jaren zichtbaar is. En dat zie je dan ook zeer functioneel aanwezig in de huidige Vliet locatie. Aedes voorziet op basis van cijfers van het CBS dat er steeds meer behoefte komt aan nieuwe en aangepaste huurwoningen voor ouderen.”

Stellen jullie ook eisen aan de omgeving?

“Het doel van de overheid is om langer zelfstandig wonen te faciliteren en zo kosten te besparen. BC de Vliet vindt dat dit doel in Maassluis niet wordt bereikt met het alleen bouwen van aangepaste rolstoelvriendelijke en duurzame woningen. Dáárvoor is bouwen van seniorenwoningen nodig in een veilige omgeving mét voorzieningen als recreatie, binnengalerij, openbaar vervoer, winkels en zorgposten. Dat is echt cruciaal om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen en om de vereenzaming tegen te gaan. Dan pas gaan we significant kosten besparen.”

Voor verdieping in de materie verwijst de BC de Vliet naar het artikel op www.aedesmagazine.nl “Nederland vergrijst in hoog tempo”.

“Nederland vergrijst in hoog tempo”

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    1 september 2017 at 13:21

    Goede vragen , heldere antwoorden .. Ik hoop dat het goed gaat komen nu men met elkaar op constructieve basis in gesprek gaat …
    Ik verbaas mij over de rol van VBBM in deze ( Vereniging Bewoners Belangen Maassluis ) …. Dient men nu wel of niet de belangen van deze groep bewoners ? Valt de Vliet buiten hun ‘scope’ en zoja waarom ?