► zie de foto’s ná de tekst

MAASSLUIS | Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Maassluis stond stil bij de Holocaustslachtoffers uit Maassluis. Ruim 150 belangstellenden waren getuige van een mooie toespraak van burgemeester Edo Haan die de getroffen families memoreerde. In haar toespraak maakte de rabbi Marianne van Praag van de Joods Liberale gemeente Den Haag nog eens duidelijk hoeveel Joodse mensen in WO II zijn omgekomen: 104.000.

Mark Shapiro afstammeling van de familie Van Gelderen hield namens de aanwezige afstammelingen van de families Van Gelederen en  Colthof  een toespraak waarin hij benadrukte hoe dankbaar zij zijn dat Maassluis hen nooit zal vergeten. Mede dankzij het tegelplateau in de voormalige slagerij (heden ijssalon) waar voor de deur ook de stolpersteinen zijn te vinden.

► zie de foto’s ná de tekst

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk en daarom zijn over heel  ons land 104.00 oplichtende stenen geplaatst in de diverse exemplaren van het Levenslicht monument.

Van 26 januari tot en met 2 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op de Wateringse Sluis. Het monument in Maassluis maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.    

 

als lichten doven

als wij niet geloven

in leed ooit aangedaan

is de herinnering vergaan

stadsdichter Jelle Ravestein


© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein – Burgemeester Edo Haan in overleg met Mark Shapiro-Van Gelderen

© Jelle Ravestein – Belangstellenden verzamelen in de hal van de Immanuelkerk

 

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein – Het moment waarop de burgemeester en Mark Shapiro een steen gaan leggen in het moment

© Jelle Ravestein – Nabestaanden van de familie Van Gelderen en van de familie Colthof

© Jelle Ravestein – Daphne Caffa en Panos Gklist spelen mooie Jiddische liederen

© Jelle Ravestein – Het monument in volle glorie op  de Wateringse sluis naast de Wip

© Jelle Ravestein

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt