De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

door Coalitie Onverdeeld Open

MAASSLUIS | Een landelijke groep (ze noemen zich een coalitie) onder de naam Onverdeeld Open spreekt zich in een manifest uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. Zij delen onderstaande bericht.

 

Aan alle Nederlanders,

U vindt ons manifest op dit adres Manifest ‘Onverdeeld Open’

Wij stellen in ons manifest onder meer dat het coronatoegangsbewijs een ongerechtvaardigde inbreuk van grondrechten, en de schade die daaruit voortvloeit staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid. Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de “gereedschapskist” van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen.

Wij spreken ons uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid.

Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de “gereedschapskist” van een vrije democratie en roepen wij de regering en het parlement op om per direct het coronatoegangsbewijs in Nederland af te schaffen.

Dr. Jona Walk, Prof. Dr. Ronald Meester en Mr. Drs. Mona Keijzer.

 

►NB 6 februari 12.45:  het is op die site momenteel erg druk door de vele stemmers (al meer dat 390.000 ondertekenaars). Zo druk dat je soms 2x de pagina verversen moet.

Petities.nl

 

© gemeente maassluis

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud