De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Dat er dan een kabinet gevormd dient te worden met in elk geval de grootste oppositiepartij. Misschien zelfs door het leveren van de minister-president. 

MAASSLUIS | Qua politieke vernieuwing op landelijk niveau mogen we op de kortste termijn niet veel verlangen. Zeker niet als je Mariëtte Hamer –  polder-queen bij uitstek – aanstelt als (in)formateur die volgens de oude onderhandelingstactiek van het vroegere FNV alles kapot overlegt tot iedereen het zat is.

Lezer Peter Tijl signaleert een artikel dat hij belangwekkend genoeg acht om met onze lezers te delen

Maassluis,

Ik lees een interessant artikel op de website “Binnenlands Bestuur”, dat ik jullie niet wil onthouden. Het begint als volgt:

Tijdens verkiezingscampagnes staat de kiezer volop in de belangstelling én in de gunst van politici. Maar als de formatie begint, verdwijnt diezelfde kiezer uit beeld. Het primaat van het electoraat maakt dan plaats voor het primaat van de politiek. Dat kan en moet anders, betoogt Peter Polhuis in een essay in Binnenlands Bestuur.

Het artikel geeft een leesbare compacte samenvatting van het essay. Het essay zelf is overigens voorbehouden aan abonnees.

Lees hier die samenvatting:  BB artikel

Wellicht is dit ook een goed opmaat naar meer transparantie in de lokale onderhandelingen…

hartelijke groet, 

Peter Tijl


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud