© PR – Ondertekening intentieverklaring door burgemeester Koos Karssen, het college van Maassluis en Rob Steijn,Dura Vermeer Bouw Zuid West

De herontwikkeling van het Pot-Palletterrein in De Kapelpolder in Maassluis is in volle gang. Binnenkort wordt de nieuwbouw van MTS Euro Products B.V. opgeleverd. Met de realisatie van dit bedrijfspand krijgt een lege plek in de stad weer een invulling. Voor de ontwikkeling van het verdere deel van dit terrein, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe woonstraat met een breed, groen straatprofiel. Op 15 april 2014 hebben burgemeester Koos Karssen namens het college van Maassluis en Rob Steijn namens Dura Vermeer Bouw Zuid West hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

De gemeente Maassluis en Dura Vermeer spreken de intentie uit om de haalbaarheid van het woonplan te toetsen en toe te werken naar een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de kleinschalige woningbouwlocatie in de Kapelpolder in Maassluis. De ontwikkeling van deze nieuwe woonstraat zorgt voor een ruimtelijke afronding van de aangrenzende woonwijk. De straatnaamcommissie heeft voor de nieuw aan te leggen straat de volgende naam voorgedragen: Gijsbert Dirkzwagerstraat. Deze nieuwe straat zal de verbinding vormen tussen de A.E. Maesstraat en de Heldringstraat.

Meer informatie over de ontwikkelingen in Maassluis staat op de gemeentelijke website www.maassluis.nl > Wonen, verkeer en veiligheid > Bouwen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt