© PR

Sinds november 2013 wordt er in het Museum Maassluis onder gemeentelijke regie hard gewerkt aan de renovatie van de dijkzaal en de vernieuwing van de entree van het gebouw. De werkzaamheden inspireerden al heel snel het bestuur van de Stichting Museum Maassluis om ook de hal, bibliotheek en receptie van het museum een nieuwe uitstraling te geven, passend in de stijl van de te vernieuwen entree en dijkzaal. Om haar plannen te realiseren heeft het stichtingsbestuur de nodige fondsen geworven. Ook de gemeente Maassluis draagt in de bekostiging van de werkzaamheden haar steentje bij. Op basis van de investeringsregeling behorende bij de Algemene Subsidieverordening Maassluis besloot het college onlangs om voor dit doel aan het museumbestuur een investeringssubsidie toe te kennen van € 8.450.

Wethouder Van der Wees is enthousiast over de opknapbeurt van het Museum Maassluis en de inzet van de stichting:

Na veel overleg en het maken van plannen, wordt het nu alleen maar mooier en toegankelijk. Het is van belang dat het Museum Maassluis open blijft, zodat het historisch gedachtegoed van onze stad wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Het college draagt hier graag aan bij.

 

Wie nieuwsgierig is naar de vorderingen kan terecht op facebook.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt