Parkeren wordt door de bewoners van Maassluis, volgens de Gemeente atlas van 2013, qua leefbaarheid als één van de grootste problemen genoemd. Voor het gemeentebestuur is inzicht in de aard en omvang van deze problematiek dan ook van groot belang. Daarom heeft de gemeente in oktober 2013 een parkeerdrukmeting laten uitvoeren in heel Maassluis. Omdat de laatste meting dateert van 2008 was actualisering noodzakelijk. Op basis van de resultaten van deze meting heeft het college besloten om in de komende periode vooral aandacht te besteden aan de gebieden die nu volgens het actuele onderzoek een hoge parkeerdruk hebben.

Daarbij wordt in samenspraak met de betreffende bewoners/ondernemers gezocht naar mogelijke oplossingen. Wethouder Keijzer:

De meting is in heel Maassluis uitgevoerd gedurende een doordeweekse nacht. Ook is op verschillende specifieke plaatsen, zoals bedrijvengebieden, winkelgebieden, de omgeving van sportvelden en de omgeving van De Vloot overdag op verschillende dagen van de week de parkeerdruk per uur gemeten. Gevolg is een grote hoeveelheid gegevens over de parkeersituatie voor Maassluis en ook op wijk-, buurt- en straatniveau. Zo brachten we de aard en omvang van de problematiek in beeld. En wordt het ‘gevoel’ van overlast bij bewoners erdoor bevestigd of juist niet. We gaan ermee aan de slag en vooral in gesprek.

Het onderzoek biedt tevens een doorkijk naar de parkeersituatie in 2018 en 2023. Want onder andere blijkt dat de maatregelen die de afgelopen jaren in enkele wijken zijn getroffen, daadwerkelijk hebben geleid tot de beoogde vermindering van de parkeerdruk. En de metingen maken inzichtelijk op welke gebieden de parkeerdruk nog steeds hoog is of waarvan naar de toekomst mag worden verwacht dat deze hoog zal worden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt