MAASSLUIS | De gemeente Maasluis heeft afgelopen maandag via wethouder van der Houwen aan het bestuur van de Stichting Monstersche sluis laten weten niet mee te willen werken aan het verlenen van een mandaat om namens de eigenaren, Gemeente Maassluis en Hoogheemraadschap Delfland, subsidies aan te vragen. Daar het om grote subsidiebedragen gaat willen de beide overheden geen mandaat geven aan een stichting.

De stichting had hiervoor al de organisatie “Op Koers” vastgelegd en de kans op subsidie voor de restauratie van de sluis was groot. De stichting is buitengewoon teleurgesteld dat men na 5 jaar inzet van veel vrijwilligers en tot nu toe goed overleg met de gemeente, met deze bizarre afwijzing geconfronteerd wordt.

De stichting zal zich nu beraden welke mogelijkheden men nog heeft om het door vele Maassluise inwoners gewenste en gesteunde project toch uit te voeren.

In de nieuwsbrief van mei heeft de Stichting om prioriteit gevraagd voor de eigendomskwestie en mandateringskwestie:

Na lang touwtrekken kwamen op 29 september 2015 het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Maassluis tot de conclusie dat zij beide eigenaren zijn van de sluis. In oktober heeft de stichting een schriftelijke bevestiging van beide partijen ontvangen dat de sluis deels in een perceel van Delfland en deels in een perceel van Maassluis ligt. waarmee beide overheden zich eigenaar van de sluis beschouwen. Dit is belangrijk omdat in vele gevallen de eigenaren de subsidie moeten aanvragen en sponsoren willen dit graag weten. In januari heeft de stichting het bureau ‘Op Koers’ ingeschakeld om te helpen bij het verwerven van de benodigde gelden. Echter de stichting moet ook gemandateerd worden om namens de eigenaren subsidie en vergunningen aan te vragen. Dit proces loopt echter niet gemakkelijk en leidt tot vertraging.

Dus Maassluis en Delfland neem actie!

Reactie van de Stichting op de mededeling van gemeentewege:

Een belangrijk onderwerp in onze nieuwsbrief van mei is de mandateringskwestie. Zowel de gemeente als Delfland moeten ons mandateren om subsidie aan te vragen. E.e.a zoals in de nieuwsbrief staat vermeld.  Op ons schriftelijke verzoek aan de gemeente en Delfland om ons te mandateren hebben wij lang moeten wachten, waardoor het subsidietraject  een eerdere subsidieverzoek in de weg stond en het project grote vertraging heeft opgelopen.

Tot onze grote verbazing hoorden wij hedenmorgen van de wethouder dat zowel de gemeente als Delfland geen medewerking verlenen om ons te mandateren.

De Stichting is zeer teleurgesteld in het college van Maassluis en met name in wethouder David van der Houwen.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Verbrugge
  29 mei 2016 at 17:18

  Wanneer de gemeente Maassluis wil inzetten op onze stad als toeristische trekpleister zullen ze niet alleen A moeten zeggen maar ook B.
  De passantensteiger in de binnenhaven voor pleziervaart is inmiddels wel gerealiseerd maar om een echte stroom van pleziervaarttoerisme en passanten op gang te brengen zullen ze toch echt moeten zorgen voor een doorgang van het binnenwater naar de Waterweg.
  De enige logische vervolgstap is dus echt de Monsterse Sluis opnieuw geschikt te maken voor gebruik.
  Wanneer ze nu alsnog afhaken getuigt dit niet echt van inzicht vooraf en waren de eerdere investeringen een pure geldverkwisting.
  Zij kunnen overigens deze subsidies zelf ook aanvragen.

 2. Kees de Groot
  25 mei 2016 at 01:51

  En zo gaat de Gemeente Maassluis dus met hun gemeengoed om, er zijn hardwerkende mensen bezig (er is al heel veel tijd in gestoken en zlefs hebben vrijwilligers er cursussen voor gevolg) bezig om de historie van Maassluis een nieuw leven in te blazen…
  Maar nee… er wordt duidelijk niet meegewerkt… mocht het nu zo zijn dat men het voor elkaar krijgt om de boel toch gangbaar en werkende te krijgen en de mogeliljke subsidies toch rond te krijgen, dan mogen de heren op het stadhuis wegblijven tijdens de opening… maar ach… dan staan ze vooraan hoor en willen alle credits ontvangen…
  De verkiezingen komen eraan, ik hoop dat het vooral voor diegene een afgang wordt..
  Figuren die tegenwerken bij zeker zo’n project als dit, moet je er niet bij willen hebben.