Januari?

de natuur is in de war
lijkt zich te vergissen
ik zie in de berm
al de eerste narcissen
ook in de schemer
al merels horen zingen
steeds meer merkbaar
die klimaatveranderingen
de natuur is in de war
lijkt aan het verschuiven
iets wat we niet langer
weg kunnen wuiven

Marleen Opschoor
Stadsdichter Maassluis

De stadsdichter schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis. In deze rol is de stadsdichter 2 jaar ambassadeur voor Maassluis en dichterscafé WOORDKUNST met het dichterlijk woord. Bedrijven en instanties kunnen de stadsdichter uitnodigen om voor een speciale gelegenheid een gedicht te schrijven en voor te komen dragen. Uiteraard hoeft de dichter niet op elke verzoek in te gaan.

Alles van de stadsdichter

Overall Beheerder

Overall Beheerder