brief van Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

MAASSLUIS | Onlangs verschenen het landelijk rapport 2021 ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het regiorapport voor de regio Rotterdam-Rijnmond van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid.

Die brief is afkomstig van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Deze brief is gestuurd naar de gemeenteraad van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

In het najaar van 2019 is in de landelijke rapporten geoordeeld dat de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werden uitgevoerd niet acceptabel was. De inspecties vonden dat er direct stappen moesten worden gezet die ertoe leidden dat kinderen met een jeugdbeschermings-maatregel zonder vertraging hulp zouden krijgen.

Hierop hebben de inspecties een intensief toezicht traject ingezet, om verbeteringen versneld op gang te brengen. Jeugdhulpregio, Jeugdbescherming Rijnmond en jeugdhulpaanbieders hebben vervolgens een doorbraakaanpak ontwikkeld. Deze doorbraakaanpak houdt in dat per kind passende hulp beschikbaar wordt gesteld.

In de periode van toezicht van de IGJ heeft dit geleid tot een flinke daling van het aantal kwetsbare kinderen dat op passende hulp wacht, van ca. 600 kinderen met een maatregel in corona tijd tot ca. 130 kinderen. Voor de inspectie is dit onvoldoende resultaat. De inspectie heeft aangegeven onze regio voor een half jaar onder verscherpt toezicht te plaatsen en indringende gesprekken te gaan voeren met gemeenten in de regio’s.

► Door minister Dekker en staatssecretaris Blokhuis is bekend gemaakt dat het Rijk interbestuurlijke gesprekken gaat voeren met de regio’s waarover de inspectie zich zorgen maakt.

We doen dat als jeugdhulpregio samen met Jeugdbescherming, de aanbieders en de wijkteams uit uw gemeente. Wij nemen de rapporten van de inspectie zeer serieus en onderzoeken op korte termijn welke lessen wij aanvullend nog kunnen leren en welke verbeteringen wij verder kunnen doorvoeren“, aldus het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Je vindt hier de hele brief: Brief JB Rijnmond

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt