WATERWEG | De overheid verspreidt vanaf 10 oktober 2017 jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. De verspreiding van tabletten duurt naar verwachting twee weken. De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor (een stralingsincident). De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken.

Voorkomen opname radioactief jodium
Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Direct beschikbaar
Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Ten tijde van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid.

Wachten op instructies
Het is bij een kernongeval niet altijd en voor iedereen nodig om jodiumtabletten te slikken. Het is dus belangrijk om te wachten op de instructies van de overheid voordat ze worden ingenomen. Dan zal de overheid specifiek adviseren door wie en wanneer de jodiumtabletten moeten worden ingenomen.

Wie ontvangen in Rotterdam-Rijnmond jodiumtabletten?
De regio Rotterdam-Rijnmond valt binnen de 100 km zone rondom kerncentrales Borsele en Doel. Daarom ontvangen in de alle Rijnmondgemeenten de kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen de jodiumtabletten. Dit is per huishouden één doosje met tien tabletten.

Waarom krijg ik jodiumtabletten?
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Eén van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Dat weten we uit studies van eerdere kernongevallen. Op de langere termijn ziet men daarin een toename van schildklierkanker bij jonge mensen.
Door jodiumtabletten in te nemen op het moment dat de overheid dit aangeeft, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Wie krijgen jodiumtabletten?
Kinderen tot 18 jaar hebben de meeste kans op het krijgen van schildklierkanker door de opname van radioactief jodium via de schildklier. Daarom krijgen alle kinderen tot 18 jaar jodiumtabletten als zij tot 100 kilometer afstand van een kerncentrale wonen.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud, hebben minder kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Daarom krijgen zij tabletten als zij binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale wonen.

Vrouwen (van alle leeftijden) die op het moment van een kernongeval zwanger zijn, beschermen, naast zichzelf, ook hun ongeboren kind als zij zelf de vereiste dosis jodiumtabletten innemen. U kunt de tabletten vanaf de tweede week van oktober kopen bij apotheek en/of drogist. De adviesprijs voor de tabletten is 2,95 euro.

Hoe krijg ik de tabletten?
De tabletten worden per post verstuurd. Vanaf 3 oktober verstuurt het ministerie van VWS een vooraankondiging naar de mensen die de tabletten ontvangen.  U kunt nagaan of u jodiumtabletten per post krijgt opgestuurd op

www.jodiumpostcodecheck.nl

Wat doet de overheid bij een (dreigend) kernongeval?
Het innemen van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de overheid kan nemen als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt. De maatregelen verschillen per situatie. Daarbij kijkt de overheid onder meer naar de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het soort straling. Zo kan de overheid:

 • mensen in een bepaald gebied adviseren om jodiumtabletten in te nemen;
 • besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied (tot 10 kilometer rondom een kerncentrale);
 • mensen vragen binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten;
 • voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen. Bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt.

De overheid geeft informatie over de maatregelen via de calamiteitenzender Radio Rijnmond 94.3 FM of televisie (NOS), uw mobiele telefoon (NL Alert) en

www.rijnmondveilig.nl

Meer informatie jodiumtabletten
Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Heeft u nog meer vragen? Bel dan het publieksinformatienummer 1400, gebruik WhatsApp: 06-55001400 of Twitter:

Twitter: @rijksoverheidnl

Meer informatie kernongevallen
Meer informatie over kernongevallen en straling vindt u op

www.autoriteitnvs.nl
www.autoriteitnvs.nl
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 7 oktober 2017 at 15:29

  Goed stuk. Weinig mensen weten dit nog. De directe radioactiviteit in de omgeving hou je er natuurlijk niet mee tegen, maar je lichaam neemt alvast minder ellende op. Veel mensen met een zwakke schildklier hebben wellicht ook een kwik-vervuiling gepakt bij de tandarts en zouden daarom ook eens naar deze pillen moeten kijken.

  Als 18+-er krijg ik geen pillen maar ik heb ze wel even besteld op het net. Kelp, ofwel iodine (engels voor jodium). Zeewier geperst in biks. Hopelijk blijven ze lang in het badkamerkastje staan…

 2. Aad Rieken
  6 oktober 2017 at 08:55

  “JODIUM TABLETTEN!”

  wat kan mij dat schele(n) Keessie?