© www.maassluis.nu - Kademuur Noordgeer

Het college van Maassluis zag zich genoodzaakt om op basis van aanvullende en niet voorziene problemen, de herstelwerkzaamheden aan de kademuur aan de Noordgeer stop te zetten en te zoeken naar een betere en duurzamere oplossing.

Voorgesteld wordt te kiezen voor vervanging van de oude kademuur door een nieuwe, dat lijkt de enige oplossing. Het gemeentebestuur betreurt de huidige situatie, zowel uit oogpunt van overlast voor de omgeving als de extra kosten die het project tot dusver heeft meegebracht.

Bijkomend voordeel is wel dat de bouw van een nieuwe kademuur een garantie geeft van een levensduur van circa 100 jaar ten opzichte van circa 25 jaar na alleen herstelwerkzaamheden.

Een korte variantenstudie moet nog uitwijzen hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van de al uitgevoerde werkzaamheden. Het college informeert de gemeenteraad over dit voorstel.

Opeenstapeling
Na een aantal onderzoeken werd eind 2013 besloten om een gedeelte van de kademuur aan de Noordgeer te voorzien van een verankering. Dit was nodig omdat er een verzakking was waargenomen die tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden voor verkeer op de kade alsmede vanaf het water. Direct na aanvang van de uitvoering hiervan werd echter olieverontreiniging geconstateerd. Nadat de verontreiniging was gesaneerd, kwamen er nieuwe problemen in beeld.

Zo bleek de voet van de betonvloer, die pas na volledige ontgraving goed in zicht kwam, zoveel schades te vertonen dat verankering volgens het aanvankelijke plan niet verantwoord was. Daarnaast kreeg de aannemer door gebreken in het grondkerend scherm de bouwput niet volledig droog. Tevens bleek een aanzienlijk aantal houten heipalen onder de kademuur een onvoldoende dragende functie te hebben, waardoor de kademuur instabiel is. Tot slot bleek de muur in lengterichting naar de haven uitgebogen, wat de scheurvorming met zich mee heeft gebracht.

Deze opeenstapeling tijdens het werk was reden voor het college om te zoeken naar een betere en duurzame oplossing. Zij vindt deze in vervanging van de kademuur.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  27 september 2015 at 09:48

  ”Aanlegsteigers Voor Kopmeeuwen Zul Je Bedoelen!”

 2. Ronald van Santvliet
  26 september 2015 at 12:38

  Maak er tegelijkertijd enkele aanlegsteigers voor boten…met overkapping….dat brengt dan weer een flinke duit in het laatje.😊

 3. Danielle clausing
  25 september 2015 at 19:02

  En al die tijd moeten bewoners en kinderen al de raarste verkeerssituaties door. Na de stoplichten zonder sensor, de stoplichten met sensor en de borden met wegversmalling hebben we nu een verplicht rechtsaf bord gekregen. Handig voor de brandweer en politie maar heel onhandig voor mensen die naar de helderingstaat moeten. Zij moeten nu een hele lus door de wijk ( 30km zone) maken. Zouden al die vuilniswagens en zandauto’s dat ook doen? Maar we zullen het positief benaderen……mijn kinderen leren er heel wat nieuwe verkeersborden bij!

 4. Aad Rieken
  25 september 2015 at 18:45

  ”OPHELDERINGKADE!”