Ker-st-mis als verlengde Kermis
met Kerstdis en zijn ergernis.
 
 ”s-Nachts Mis.”
Vraag aan dakloze zwerver is;
ga je nog naar de Kerst-nachtmis.
Hij antwoord tot zijn ergernis
”Voor Mij Is Het Elke Nacht Mis.”
 
‘Na Kerst-mis Op-nieuw Raak.’
 
Ha ha ha en/of ho ho ho
de Kerstman vindt ’t maar zo-zo,
 
Op Kerstavond gaan ze vroom kerken
na twee dagen laat zij het merken
dat alles nog went
behalve haar vent
die gaat na d(r)ie dagen graag werken.
(ook voor niet kerkelijk
is dit waar werkelijk.)
 
Met laat je handen wapperen
staan zijn oren te klapperen.
 
Volgende week met een snipperdag
weer drie dagen (g)een hard gela(ch)g
begint opnieuw weer het gezemel
als donderslag bij heldere hemel.
 
Met Kerst pieken met z’n allen
niets verzieken of verknallen
hou ’t gezellig, veilig in Maassluis
geen vuurwerk in maar buitenshuis.
 
Mijdt daar ook de korte lontjes
en illegale vuurwerk-wondjes.
 
Bij zevenklapper van oelewapper
blijf je met vuurwerkbril op knapper.
 
‘Slacht-offer.’
In doodsnood zei het Kerstkonijn
ik wil liever de Paashaas zijn.
Je wens is verhoord zei ’t baasje
”Jij Bent Met Kerst Het Haasje.”
 
‘Kerstwensboom, pieker niet droom.’
 
      P
      I
      E
      K
      fijne
      Kerst
      dagen
       en de beste
      wensen voor een
      gezond en gelukkig
     tweeduizend drie en twintig.
        ( )
        ( )
 
Onder de Kerstboom ligt een spreuk
             van Aad Rieken.
      Kerst is de allermooiste tijd 
             ”OM TE PIEKEN.”
 
#Maakditeenswwaarookvolgendjaar.
De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud