MAASSLUIS | Op maandag 26 oktober om 13.00 uur gaan de deuren weer open van de kledingwinkel van het Leger des aan de Noordvliet 61-63. Omdat er slechts 2 klanten tegelijk in de winkel kunnen, is besloten om de openingstijd op maandag te verruimen met een uur.  

Elke maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur kunt u bij ons terecht. Op vrijdag is de winkel voorlopig nog gesloten.  

Naast de nodige hygiëne-maatregelen is er nu ook een mondkapje plicht en er is ook gezorgd voor een looproute waardoor u veilig en verantwoord kunt winkelen. Via het achterplein kunt u het pand betreden en via de grote voordeur weer verlaten. We vragen u om ook buiten de 1,5 meter goed in acht te nemen, met dat doel zijn er op de vloer strepen aangebracht.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

  • Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
  • Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
  • Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
  • en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Naast de winkel kunt u in het kerkgebouw aan de Noordvliet ook terecht voor geloofsgesprekken, gebed en kerkdiensten. Vanwege de maatregelen, die genomen zijn om het coronavirus in te dammen, vragen we u om zich voor deze kerkelijke activiteiten op te geven. Opgave voor bezoek aan de winkel is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met kapitein Tanja Steging 06-51144864  freerkjan.steging@legerdesheils.nl


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu