© www.maassluis.nu - 7 april tm 21 april

Vanaf nu houden gemeente en BAM u per fase op de hoogte van de geplande werkwijze en de actuele verkeerssituatie. De eerste fase begint bij de uitrit van het Shell tankstation en eindigt voor de kruising met de PC Hooftlaan. Start is het aanbrengen van de tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals tijdelijke asfaltverhardingen en het plaatsen van bebording en schildjes (paaltjes) langs de weg. Hierdoor wordt het mogelijk om het verkeer over de zuidzijde van de rijbaan te laten rijden. Hierna worden de huidige verkeerslichten verwijderd en wordt begonnen met de werkzaamheden aan de noordzijde van de rijbaan. Denk aan het verwijderen van de oude wegverharding, vernieuwen van de riolering, aanbrengen van de nieuwe wegindeling en funderings-/asfaltlagen.

Data en werktijden
Fase 1 wordt uitgevoerd van 7 april tot en met 21 april. Van maandag tot en met zaterdag wordt in twee ploegen tussen 6.00 uur en 22.00 uur gewerkt. In deze eerste fase is één 40-uurs afsluiting van de Bilderdijklaan gepland van maandag 20 april 6.00 uur tot en met dinsdag 21 april 22.00 uur. Dit is noodzakelijk om de halve rotonde te kunnen realiseren. Te zijner tijd brengen wij u op de hoogte van de aangepaste verkeerssituatie.

Verkeer en omleidingen
Op de projectenwebsite www.maassluis.nl/laan1940-1945 vindt u een vergrote tekening

Voor een goede doorstroming van het verkeer wordt nadrukkelijk gekozen voor een doorgaande verkeersstroom boven het afslaande verkeer. Dit is om verkeersopstoppingen tegen te gaan.

Van 7 t/m 21 april werk aan de noordzijde van de rijbaan.

 • Het auto- en vrachtverkeer rijdt in twee richtingen op de zuidzijde van de rijbaan.
 • Het tankstation blijft bereikbaar voor verkeer vanaf de A20.
 • Verkeer vanaf de A20 kan de Bilderdijklaan inrijden.
 • Verkeer vanaf de Bilderdijklaan kan richting de A20 rijden.
 • Een afslaande beweging vanaf de Bilderdijklaan in de richting van het centrum is niet mogelijk.
 • De Vermeerlaan is in deze fase afgesloten voor verkeer.
 • Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Mesdaglaan.
 • Fietsers en bromfietsers rijden in twee richtingen aan de zuidzijde van Laan 40-45.
 • Voetgangers lopen langs de zuidzijde van Laan 40-45.
 • Tijdelijke verkeerslichten zorgen voor een veilige oversteek van de (brom)fietsers en voetgangers.
 • Voor bushalte Bilderdijklaan realiseren wij een tijdelijke halte tussen het werkvak en de rijbaan.
 • Met hulpdiensten is nauw contact. Zij kunnen te allen tijde langs de werkzaamheden.

Bereikbaarheid winkelcentrum Palet

 • Het winkelcentrum blijft doorlopend bereikbaar voor alle verkeer.
 • De aansluiting met de Mesdaglaan moet onvermijdelijk op een moment tijdelijk worden afgesloten voor de aanleg van een nieuwe rotonde.
 • Het autoverkeer wordt dan omgeleid via de Vermeerlaan en de Rembrandtlaan.
 • In de spits worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.
 • Er blijft gedurende de uitvoering een oversteekplaats vanaf de P.C. Hooftlaan naar de Mesdaglaan beschikbaar voor fietsers en voetgangers.
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt