Een onveilige situatie die zo snel mogelijk moet worden aangepast, aldus VVN


volledig rapport verschijnt op woensdagavond rond 22:00 uur


MAASSLUIS | Wethouder Pleijsier wilde zijn eigen conclusie en standpunt over de verkeers(on)veiligheid niet delen omdat hij eerst nog rond de tafel wil gaan zitten met VVN en CROW zoals hij gisteren stelde in de gemeenteraad. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW) verschillen grondig van mening over de veiligheid van de nieuwe verkeersituatie op de laan. Dat zou blijken uit een nog niet openbaar rapport van VVN dat onderzoek deed naar de Laan 1940-1945.

Binnenkort gaan de gemeente, VVN en CROW met elkaar om tafel. Voor het eind van de maand volgt een reactie naar de gemeenteraad.

Wethouder Pleijsier stelde letterlijk:

“Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW) verschillen grondig van mening over de veiligheid van de nieuwe verkeerssituatie op de laan.”

Wij hebben de hand gelegd op het volledige onderzoekrapport van Veilig Verkeer Nederland (VVN).  In de conclusie wordt bevestigd dat er sprake is van een onveilige situatie die zo snel mogelijk moet worden aangepast.

OPVALLEND

Wat is de positie en het oordeel van CROW waard?

Tijdens het onderzoek van VVN is een Programmamanager Wegontwerp bij het CROW geconsulteerd die VVN in het gelijk stelt.

Dat stelt de bovenvermelde uitspraak van de wethouder wel in een merkwaardig daglicht. Natuurlijk kan er sprake zijn van een eigen onderzoek van het CROW waarin nog weer andere conclusies worden getrokken. Toch lijkt hier sprake van voorbarige en ongenuanceerde uitspraak over het CROW.

We volgen met belangstelling de nadere toelichting deze maand.

Onderstaand zijn enkele integrale passages uit het 8 pagina’s tellend rapport. [het volledige rapport is in ons bezit]

Probleemstelling voor het onderzoek

Met name de fietsers en voetgangers, waaronder veel bewoners van de aanliggende wijken en scholieren van de in de directe omgeving aanwezige (basis)scholen, die gebruik maken van de oversteekvoorzieningen ervaren en grote mate van (tot op heden nog subjectieve) verkeersonveiligheid. De voor hen op het gemotoriseerde verkeer geldende “voorkeursbehandeling” door de aanwezige voorrangsregelingen en VOP’s wordt zeker niet als veilig ervaren bij het gebruik maken van deze oversteekvoorzieningen. Het oversteken van de dubbele rijstroken op de Laan 1940-1945, zonder rustpunt tussen de stroken, wordt als zeer onveilig ervaren mede door het slechte zicht op en het gedrag van de op de oversteekplaatsen toerijdende motorvoertuigen. Dit geldt zowel in de dag- als in de avond/nachtsituatie omdat dan ook nog de aanwezige verlichting als te zwak wordt ervaren om hen tijdig en goed op te kunnen laten merken vlak voor en tijdens het oversteken. Bovenstaande werd ook nog benadrukt bij het gesprek dat VVN had met de meldster tijdens de schouw van de rotonde op 30 december 2016 waarbij ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was.

Conclusie
Op basis van de twee gehouden schouwmomenten (30-12-2015 en 3-2-2016, beiden tussen 14.00en 16.00 uur), de gesprekken en mailwisseling met de meldster mw. I. Bolt en de vertegenwoordiger van de gemeente dhr. J. Stoker en na raadpleging van dhr. J. Boender, Programmamanager Wegontwerp bij het CROW en twee andere verkeerskundig consulenten van VVN, kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de aanwezige oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers bij deze rotonde als verkeersonveilig en zeer gevaarlijk moeten worden aangemerkt en derhalve op zo kort mogelijke termijn moeten worden aangepast.

Advies
Aanbevolen wordt om op zo kort mogelijke termijn:

 1. VOP’s verwijderen om zo geen conflict meer met de overstekende voetgangers te krijgen op basis van de wettelijke regelgeving m.b.t. gebruik VOP. Voetgangers geen doorgangsrecht geven t.o.v. de motorvoertuigen die naar/van de rotonde rijden gezien het grote gevaar voor aanrijdingen met motorvoertuigen waarop door grote/dichte motorvoertuigen het zicht wordt ontnomen en wel ineens geconfronteerd worden met de overstekende fietsers/voetgangers.
 2. Om dezelfde redenen als genoemd bij 1): Fietsers UIT DE VOORRANG halen bij de oversteekplaatsen voor fietsers en de voorrang geven aan de bestuurders van motorvoertuigen die de rotonde op of afrijden.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Solleveld
  9 maart 2016 at 18:18

  Ik ga natuurlijk meer dan gewone belangstelling de gesprekken tussen de partijen volgen, dat spreekt vanzelf.
  Maar nadat ik het citaat uit het rapport heb gelezen vind ik de conclusie vooralsnog te sterk. In de zin van het kan niet gebaseerd zijn op dit deel van het rapport. Daarin wordt gesproken over gevoelens over onveiligheid.

  • 9 maart 2016 at 22:18

   het volledige rapport is in een vervolgbericht rond 22:15 ook online verschenen