Alle draagkrachtige bedrijven betalen straks de prijs voor de pandemie

DEN HAAG | De lastenverzwaringen die een nieuwe coalitie -in welke samenstelling dan ook- zal doorvoeren, wordt zwaar voor bedrijven, zo blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).  Alle partijen willen extra uitgaven financieren door vermogen en winst zwaarder te belasten.

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Er zijn grote verschuivingen zichtbaar. Een aantal partijen kiest voor ingrijpende stelselherzieningen, vaak gericht op het omvormen van het toeslagenstelsel. Vrijwel alle partijen vergroten de overheidsuitgaven en geven een impuls aan de economie. Daarnaast zien we dat alle partijen de lasten voor bedrijven verhogen en dat de meeste partijen financiële lasten verschuiven naar toekomstige generaties.”

Keuzes in Kaart

De PvdA gaat het verst, met bijna €42 mrd aan lastenverzwaringen. De VVD, komt ook met een extra rekening van €3,6 mrd bovenop de €2 mrd die al in het vat zat. Gemiddeld zou de huidige coalitie op bijna €9 mrd lastenverzwaring uitkomen, doordat D66 en ChristenUnie de bedrijfslasten met respectievelijk €15,4 mrd en €11,4 mrd verhogen en het CDA met €5,4 mrd.

Partijen als PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie hebben hun programma’s om uiteenlopende redenen niet laten doorrekenen. De meeste partijen willen meer geld uitgeven en het begrotingstekort laten oplopen. De koopkracht van burgers gaat erop vooruit. De meeste programma’s leiden tot een hogere economische groei.

De partijen willen investeren om uit de huidige economische crisis veroorzaakt door de pandemie te komen. De ondernemersorganisaties Mkb Nederland en VNO-NCW stellen dat de maatregelen daar een rem op zetten. De lastenverzwaringen tijdens de vorige economische crisis bleken niet de manier om uit de recessie te raken. Al die lastenverzwaringen helpen niet om aan de slag te gaan met de grote vraagstukken van deze tijd op het gebied van onder meer klimaat, innovatie en circulaire economie


als je doet wat je altijd al deed, krijg je hetzelfde resultaat

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu