© Angelique van Woerkom
Het sluiten van het convenant voor meer leerwerkplekken in bouw en infrastructuur
werd symbolisch kracht bijgezet door samen een muur te metselen in het 
opleidingsgebouw van Rijnmond-Bouw.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, drie woningcorporaties, drie opleidingsbedrijven, de regionale brancheorganisatie voor de bouw en FNV Bouw Vlaardingen-Waterwegen hebben donderdag 23 januari 2014 een convenant gesloten om te stimuleren dat er meer leerwerkplekken komen in de sectoren bouw en infrastructuur. Voor deze sectoren worden te weinig leerlingen opgeleid, mede als gevolg van een tekort aan leerwerkplekken. Gemeenten en corporaties onderzoeken bij het geven van bouw- en infraopdrachten of een project geschikt is als leerwerkplek.

Het convenant heeft tot doel om leerwerkplekken te stimuleren in de sectoren bouw en infrastructuur. Door de teruggang in bouwactiviteiten als gevolg van de crisis is er momenteel een tekort aan opleidingsplaatsen. Hierdoor dreigt in Zuid-Holland al in 2015 een structureel tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten, omdat er dan door vergrijzing veel ervaren arbeidskrachten met pensioen gaan. Ook landelijk gezien bedraagt de instroom van leerlingen momenteel slechts een derde van de vervangingsvraag . Deskundigheid vloeit weg en de opleidingsinfrastructuur verbrokkelt. (bron: landelijk sectorplan Bouw & Infra 2013-2015)

Opleiden voor de toekomst
Het is daarom wenselijk dat gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars stimuleren dat waar mogelijk bouwprojecten benut worden om arbeidskrachten voor de nabije toekomst op te leiden. In de infrasector doet het probleem zich tot nu toe in wat mindere mate voor dan in de bouw, maar ook hier geldt dat het noodzakelijk is dat het aantal opleidingsplaatsen structureel op peil blijft.

Probleem op de agenda
FNV Bouw Vlaardingen-Waterwegen heeft bij de gemeente Vlaardingen gepleit om dit probleem op de agenda te zetten in de regio.

Wethouder Hans Versluijs heeft zich hier vervolgens voor ingezet: “Ik vind het positief dat ik bij zoveel maatschappelijke partners in de regio gehoor vond om bij te dragen aan het creëren van leerwerkplekken.”

Het convenant is ondertekend door de drie gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de woningcorporaties Maasdelta Maassluis, Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, de regionale opleidingsbedrijven Rijnmond-Bouw, Zuid-Holland Bouw en SPG Infra vakopleidingen Zuid-Holland, FNV Bouw Vlaardingen-Waterwegen en door Bouwend Rijnmond, als vertegenwoordiger van bouwbedrijven uit de regio.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt