Vanmiddag ontvangt de heer M. (Mike) Feuerberg een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester Koos Karssen. De heer Feuerberg, mede-initiatiefnemer en bestuurder van Stichting Onder Een Dak gaat met pensioen.

De heer Feuerberg is oprichter en directeur van de Stichting Onder Een Dak (Stoed). In 1983 was hij een van de eersten die acht mensen onderbracht in nieuwe aaneengekoppelde gezinswoningen. Zo werd de basis gelegd voor de Stichting Onder Een Dak. In 1984 werd de Stichting Stoed officieel opgericht met het doel het zelfstandig wonen verder te bevorderen. In 1995 is er intensief samengewerkt met de Woning Stichting Maassluis om extra geschikte woonruimten te creëren voor de patiënten. Vandaag de dag heeft Stoed meerdere panden in gebruik die zijn ingericht voor het begeleid wonen. Het begon voor betrokkene als vrijwilligerswerk, maar het aantal medewerkers is inmiddels gegroeid naar 80 man.

Als directeur zet hij zich persoonlijk in om mensen met een psychiatrische achtergrond via beschermd wonen te begeleiden naar zelfstandig (samen)wonen. Het samenwonen had op deze mensen een gunstige uitwerking. Betrokkene zet zich tevens in voor allerlei uitvoerende werkzaamheden bij de Stichting Onder Een Dak. Zo helpt hij mensen met het inrichten van huizen en pakt hij diverse klussen op. Hij is altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GGZ en hij is zeer alert op het inspelen op de zorgvraag.

In 2010 initieerde hij een activiteitencentrum voor mensen met psychiatrische problematiek. Hij heeft dit activiteitencentrum later uitgebreid tot een multifunctioneel buurtcentrum met een wijkrestaurant en een activiteitencentrum. In het kader van re-integratie, participatie en sociaal maatschappelijke stages en bezoldigde krachten biedt dit veel werkgelegenheid. Het huidige dagactiviteitencentrum is ondergebracht in de Stichting De Hooftzaak Stoed. Dit is een buurtcentrum dat fungeert als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Hij vervult een leidende rol in de organisatie.

Het initiatief en de ontwikkeling van het project is opgemerkt door diverse instellingen. Sinds 2011 zijn er enkele bestuurders die de ontwikkeling hebben willen voortzetten en is er een samenwerkingsverband gecreëerd van acht sociaal-maatschappelijke zorginstellingen uit de regio Maassluis. Dit project is een maatschappelijk project van de gemeente Maassluis “De Hooftzaak”. Het project dat door betrokkene is opgezet wordt gezien als voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in Nederland.

De heer Feuerberg heeft ervoor gezorgd dat burgers met psychiatrische en/of psychosociale problematiek weer een plek kregen in de maatschappij. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de zorg voor psychiatrische en psychosociaal kwetsbaren in Maassluis en omstreken.

Hij is iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd en werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Vanwege zijn bijzondere verdiensten is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 11 september 2014 at 17:15

    TJONGE TJONGE HET LIJKT WEL ‘N VULKAAN.