Onafhankelijke journalistiek en media lokaal noodzakelijk 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt op haar website dat de lokale democratie onafhankelijke journalistiek nodig heeft ter controle van gemeentebestuurders. Daarnaast kunnen de media burgers informeren en onderwerpen agenderen. Ook verbinden is een belangrijk aandachtspunt. Maar de lokale organisaties en hun medewerkers hebben het financieel moeilijk.

bron: VNG

Het VNG Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek biedt een handreiking en adviezen ter verbetering. Het expertiseteam constateert dat er sprake is van markt-falen: er is belangstelling voor lokaal nieuws, maar steeds minder bereidheid om ervoor te betalen. Gemeenten falen eveneens, omdat zij zich meer richten op de eigen communicatie dan op een breed mediabeleid.

Zij besteden bovendien minder dan voorheen aan het plaatsen van hun communicatie bij de lokale media. De overheden moeten journalistiek en media echter gaan beschouwen als ‘merit good’ en derhalve hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Dat is mogelijk zonder de noodzakelijke onafhankelijkheid aan te tasten.  rheid het gebruik wil stimuleren, meestal door middel van subsidies. (

Redactie

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt