Duurzaamheid Quote


MAASSLUIS | In de vergadering van dinsdag 5 november 2019 is de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ unaniem aangenomen.  De gemeenteraad verzoekt de gemeente om kostenneutraal de bermen en braakliggende terreinen in te zaaien om de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening.

Het gemeentelijke maaibeleid kent sinds 2019 drie typen maaibeheer, namelijk:

  1. Gazon 530.000 m² ►18-26 keer per jaar maaien; afval/maaisel blijft liggen
  2. Ruw gras 820.000 m² ►4-6 keer per jaar maaien; afval/maaisel blijft liggen
  3. Bloemenweide 115.000 m² ►1-2 keer per jaar maaien; maaisel wordt afgevoerd

De maaiwerkzaamheden zijn middels een bestek contractueel vastgelegd. Het zogenaamde ecologisch groenbeheer wordt al toegepast, maar beperkt. Wij zien dan ook kansen om binnen de arealen ‘gazon’ en ‘ruw gras’ delen om te vormen naar ‘bloemenweide’.

In de zomer van 2019 is een proef gestart met het veranderen van het maaibeheer in de groenstrook tussen de Merellaan en het metro tracé. Hierop zijn 450 bewonersbrieven huis aan huis bezorgd. Van de 7 reacties op de brief waren er 6 zeer positief.


© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu