MAASSLUIS | In de vergadering van dinsdag 5 november 2019 is de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ unaniem aangenomen. De raad verzoekt B&W kostenneutraal bermen en braakliggende terreinen in te zaaien om de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening.

B&W stelt vast:

Maassluis Rainproof en biodiversiteit
Vanuit de opgave het hemelwaterstelsel van Maassluis toekomst bestendig te maken, worden oplossingen met betrekking tot het opvangen, bufferen en infiltreren van hemelwater gevonden in ‘het groen’. Als voorbeeld is in het Wipperspark een deel van het bestaande gazon omgevormd tot bloemenweide. Dit gebiedje kan tijdens piekbuien onder water komen te staan. Het is ingezaaid met een ‘wild mengsel’. Door aangepast beheer zal dit zich gaan ontwikkelen tot een biodivers gebied.

juni 2019:

7 juni: Kom bloemen zaaien in Wipperspark

Eikenprocessierups (EPR), bollen en biodiversiteit
De gemeente gaat in Maassluis door middel van ander maaibeheer, het aanleggen van bloemenweides en de aanplant van bollen zorgen voor een ‘natuurlijke’ bestrijding van de EPR. Dit gaat verder ondersteund worden door het ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Uit onderzoek in de gemeente Wasperveen is namelijk gebleken dat met het stimuleren van de biodiversiteit (natuurlijke vijanden van de EPR) het aantal EPR-nesten met 80% is terug gedrongen.

De nestkasten worden in samenwerking met Maatwerk Autisme gemaakt en met vrijwilligers beheerd.

 © Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt