Wat is dit toch een mooie traditie in Maassluis, ‘het Kerstnacht zingen’ op de Markt. Een Markt die net op tijd klaar is om deze mooie traditie te kunnen uitvoeren. Een podium vol enthousiaste musici, een prachtig bijna vernieuwde en verlichte binnenstad; warme chocolademelk en kerstbrood.

Maar het gaat vooral om U; U bent er allemaal weer om van de muziek, de sfeer en van elkaar te genieten.

Wij vieren vannacht het feest van de geboorte van Jezus, het tere kind, dat het licht van de vrede aan de mensen bracht. Het is wonderbaarlijk hoeveel kracht en spirit er door de eeuwen is uitgegaan van de geboorte van dit Kind van Bethlehem. Als je in Bethlehem de Geboortekerk wilt betreden, moet je diep bukken om door de kleine ingang naar binnen te kunnen gaan. Dat is mooie symboliek: want als je het Kind van Bethlehem wilt ontmoeten moet je buigen, en dat weten we allemaal, dat doen we eigenlijk niet graag.

Wij aanbidden niet zo veel meer, onze maatschappij is erg ik-gericht, wij zijn heel erg bezig met onze eigen positie, onze rechten, onze positie, ons geld. De herders moesten toen ook door de knieën; wij doen dat misschien te weinig meer: ons wegcijferen voor een ander.

Ook deze kerstmis wordt helaas nog overschaduwd door de lastige economische omstandigheden waarin wij verkeren. Daar hebben we in alle gezinnen en families mee te maken. Dat geeft zorg en onzekerheid. Het komt er nu ook wel op aan, hoe wij dat met elkaar willen runnen.

De vroegere vanzelfsprekendheid dat de overheid het allemaal wel oploste, is er ook niet meer. De overheid doet zelfs een beroep op u om samen aan de gang te gaan, om met elkaar de gaten die er door geldgebrek in het sociale domein zijn ontstaan, op te vullen.

Gelukkig zijn hiervan in Maassluis hele mooie voorbeelden te noemen: de vele, vele vrijwilligers die klaar staan voor een ander, de kerken, moskeeën en stichtingen en verenigingen die achter de schermen veel goed doen. Zeker ook de Voedselbank, die op brede steun onder onze bevolking mag rekenen; dat is dit jaar gelukkig volop gebleken.

Maar dan is er toch plotseling in de stad een alleenstaande jonge moeder met kleine kindertjes die zonder de meest basale levensbehoeften blijkt te zijn, zoals eten, luiers en winterkleding. Dankzij particulier initiatief kon het snel worden opgelost. Maar ook dat is de huidige werkelijkheid anno 2013 in Maassluis.

In onze stad met inwoners vanuit meer dan 90 verschillende nationaliteiten, raken we gelukkig gewend aan die rijke geschakeerde samenleving. Waarbij ik jullie allemaal wel blijf aansporen om ook echt te trekken aan die breed geschakeerde samenleving.

Het is eigenlijk ook niet zo moeilijk en ingewikkeld. Want als je in gesprek raakt met die en gene, dan blijkt dat ieder mens dezelfde basis heeft en het zelfde houvast zoekt. Want hoe je er ook uit ziet, waar je vandaan komt, wat je ook gelooft, voor vrijwel ieder mens zijn de partner, de kinderen, de familie, de gezondheid, de zaken die het meest tellen. Daar gaat de vreugde naar uit, daar komt ook het verdriet vandaan. U zult dat allen beamen. Maar als je zo naar mensen kijkt vallen de onderlinge barrières snel weg.

Er ligt een nieuw jaar voor de boeg. Laten wij in 2014 goed voor elkaar zorgen, voor de ouderen: want die hebben het verdiend, voor de kinderen: die ons zijn toevertrouwd, voor de zwakken: want die hebben hulp nodig.

2014 wordt voor ons allemaal een bijzonder jaar omdat wij de 400e verjaardag van Maassluis gaan vieren. Het wordt een feest voor jong en oud, iedereen kan meedoen.

Vanaf deze sfeervolle Markt in hernieuwde historische stijl wil ik graag namens u allen de initiatiefnemers en trouwe uitvoerders even in het stralende licht zetten: Karel Zwaard, Leo Leichtenberg, al die enthousiaste muzikanten en dirigent Marcel van Raaij, die dat allemaal ieder jaar maar weer voor ons weten te organiseren. Dank ook aan de Rotary Club Maassluis voor de heerlijke warme chocolademelk en de kerststol. Graag een dik applaus.

Ik wens u allen heel fijne en gezellige kerstdagen met allen die u lief zijn en voor volgende week: een vrolijke en vooral veilig Oud en Nieuw. Maar bovenal een voorspoedig en gezond 2014.

Ik dank u voor uw aandacht.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt