De vertrekkende Jeugdambassadeurs van Maassluis hebben maandagavond uit handen van burgemeester Koos Karssen de gemeentelijke Jongerenmedaille ontvangen. Ze kregen die omdat ze hebben bijgedragen aan de Kinder- en Jeugdparticipatie. De jeugdambassadeurs, die elke drie weken in het stadhuis bijeenkomen, vertegenwoordigen de kinderen van hun school en uit hun eigen buurt.

De gemeente hecht belang aan kinder- en jongerenparticipatie. Het uitgangspunt van jeugdparticipatie is, dat de kinderen zelf meedenken en meepraten over zaken die hen aangaan binnen het kader van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Maassluis heeft een Raad van Jeugdambassadeurs waarin 20 kinderen tot 12 jaar vanuit alle basisscholen zitten.

De Jongerenmedaille wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gemaakt.

(bovenstaande afbeelding via twitter.com/kooskarssen)
Basbooister

Basbooister