© TenFiftyNine


MAASSLUIS | Voor iedereen in Maassluis een passende woning in een fijne buurt. Met die ambitie hebben de huurdersvereniging VBBM, woningcorporatie Maasdelta en de gemeente woensdag 11 december de nieuwe prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Wethouder Sjoerd Kuiper (wonen) is blij dat er de komende jaren meer wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen in de stad. ,,Iedereen moet in Maassluis zeker zijn van een passende en betaalbare woning. Daarom investeren wij fors. Samen werken wij aan gemengde buurten met passende woningen voor alle inwoners, duurzame woonwijken en maken wij Maassluis klaar voor de toekomst.” 

Iedereen zeker van passende, betaalbare woning

De afspraken van de drie partijen sluiten aan bij de onlangs door de gemeenteraad aangenomen woonvisie. Maasdelta en de gemeente zetten in op meer betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming. ,,Wij spannen ons samen met anderen maximaal in om ook voldoende betaalbare woningen te hebben in Maassluis,’’ zegt bestuurder René de Groot van Maasdelta. Interim-voorzitter Saskia Juursema van VBBM: ,,Wij zetten ons in voor de betaalbaarheid van woningen voor onze huurders. Het is mooi dat dat lukt met deze samenwerking.’’

De komende jaren wordt er in Maassluis flink gebouwd voor de toekomst. Bestaande woningen worden duurzamer gemaakt en de herstructurering van sommige buurten krijgt verder vorm. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Maasdelta investeert in energiebesparende maatregelen en bouwt alle woningen gasloos. Dit levert besparingen op voor de huurders.

Om tegemoet te komen aan de woonwensen van de inwoners en de behoefte aan meer woningen wordt er de komende jaren in Maassluis stevig ingezet op nieuwbouw. ,,Voor iedereen een passende woning in een buurt waar mensen zich thuis voelen. Zo bouwen wij samen verder aan een stad met leefbare wijken voor onze inwoners en waar we de sociale cohesie bevorderen.’’ zegt wethouder Kuiper.

Wonen met zorg

Een thema is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen of verhuizen naar een voor hen gewenste en geschikte plek. De gemeente blijft de campagne ‘Wat nu als? Denk op tijd na over ouder worden’ voeren. Ook geeft de gemeente vervolg aan het onderzoek ‘Verzorgd wonen plus’. Maasdelta bouwt levensloopbestendige woningen en realiseert extra scootmobielplekken in Dennendal en Sparrendal. Samen met Argos Zorggroep zet Maasdelta het project ‘Zonneburcht’ voort. De gangen in Zonneburcht krijgen een opknapbeurt en er worden activiteiten in de ontmoetingsruimte georganiseerd. De bewoners kunnen ook in het aangrenzende verpleeghuis De Tweemaster terecht voor diverse voorzieningen op het gebied van ontmoeten, welzijn en zorg.

Leefbaarheid in wijken en buurten

Er is aandacht voor een schone, veilige en hele omgeving, maar ook voor de mens achter de voordeur. Samen maken de partijen concrete afspraken om de aanpak te verbeteren en overlast te verminderen. In 2020 start de gemeente het programma ‘Wijk op maat’ met medewerking van VBBM en Maasdelta. Maasdelta stemt haar leefbaarheidsprogramma hier op af.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt