De gemeente Maassluis gaat in 2014 extra inzetten op de bestrijding van armoede en schulden onder kinderen. Dit doet zij door uitbreiding van het  ‘kindpakket’, wat mogelijk wordt door extra rijksgelden. De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 het ‘activiteitenplan inzet extra rijksgelden armoede en schulden’ vastgesteld en daarmee is een concrete bestemming gegeven aan deze gelden.  De activiteiten worden in 2014 opgestart of verder uitgewerkt. Alle activiteiten genoemd in het plan zijn onderdeel van het zogenaamde ‘kindpakket’. Denk hierbij onder andere aan een mentorproject voor kinderen, een kledingbank gericht op kinderen, een verjaardagsdoos voor kinderen in armoede, projecten door jeugdambassadeurs voor kinderen en verhoging van de vergoeding van de regeling deelname maatschappelijke activiteiten voor kinderen.

Dit kindpakket is erop gericht te voorkomen dat kinderen de dupe worden van de financiële problemen van hun ouders. Met het nieuwe totaalpakket wordt een goede aanzet gegeven om de negatieve ontwikkeling van een kind als gevolg van het leven in armoede te beperken. Hiermee geven we kinderen een betere kans mee te doen in de samenleving.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt