Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er ook dit seizoen subsidie voor het Jeugdtheaterhuis, om in 2014-2015 het theateraanbod voort te zetten.
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om 22.000 euro beschikbaar te stellen nu het muziekonderwijs in de stad minder geld gaat kosten. Het Jeugdtheaterhuis kan het geld goed gebruiken nu de de provincie Zuid-Holland flink bezuinigt op culturele instellingen.

De gemeente door middel van een uitvoeringsovereenkomst richting geven aan de activiteiten van de culturele instelling. Dat gebeurt nu ook met Theater Koningshof die de taken van Muziekcentrum OpMaat overneemt.

Het Jeugdtheaterhuis heeft dit jaar al flink bezuinigd op de eigen organisatie. Daarnaast worden ook private middelen aangewend voor de uitvoering van producties.

Basbooister

Basbooister