foto: de balken die een onderdeel waren van de kleikist worden verwijderd

MAASSLUIS | De lektest om de testen of de sluisdeuren voldoen aan de daaraan gestelde eisen is geslaagd. Verleden week is deze lektest onder toeziend oog van medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland, de sluisdeuren leverancier Wijma, de aannemer en de stichtting Monstersche sluis gehouden. Een ieder was tevreden hetgeen inhoudt dat de kleikist die vanaf 1972 de binnenhaven van Maassluis afsloot met de Noordvliet verwijderd mag worden. “Een belangrijk moment voor de stichting”, zegt Bert de Reuver voorzitter van de stichting, “Immers het was een hele klus en het vereist vakwerk om de nieuwe sluisdeuren te maken en te plaatsen en dan nog in een keer goed dat is toch wel bewonderenswaardig”.

Kleikist er uit!

De schriftelijke bevestiging van het Hoogheemraadschap dat de kleikist mag worden verwijderd is binnen. De aannemer is begonnen met het verwijderen. Deze werkzaamheden zullen deze week zijn afgerond. Daarna worden de door de aannemer en de stichting aangebrachte ‘hulp” schotten verwijderd.

Het schot aan de Binnenhaven zal na het baggeren van de slib die voor het schot is gelegen volgende week gebeuren zodat er geen slib in de sluis stroomt. De oude verbinding zal dan weer hersteld worden.

Sluiswachters aan het werk

In augustus zullen de sluiswachters een praktijk training ter plaatse volgen. Waarbij het sluiswachterprotocol maatgevend is. Hierbij zullen oefenboten gebruik gaan maken van de sluis. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van het tij.

Commissaris van de Koning

Op zaterdag 1 september zal de sluis door de Commissaris van de Koning officieel worden geopend waar veel Maassluissers bij worden betrokken

onder toeziend oog van …

Kleikist gaat eruit

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt