WATERWEG | Nicole van der Wekken volgt per 1 maart 2021 Desiree Curfs op als directeur van Stroomopwaarts. Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts, bestaande uit wethouders Sjoerd Kuiper (Maassluis), Bart de Leede (Vlaardingen) en Duncan Ruseler (Schiedam), benoemde haar tot directeur na een zorgvuldige sollicitatieprocedure. Van der Wekken is nu nog directeur Bedrijfsvoering bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Tot haar aantreden is Albert Blok, unitmanager Bedrijfsvoering, de waarnemend directeur van Stroomopwaarts.

Na haar studie Rechten begon Van der Wekken haar loopbaan bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bij de sociale dienst van de gemeente Den Haag had zij daarna diverse leidinggevende functies. Van der Wekken is 52 jaar en woont in Den Haag. “Ik vind Stroomopwaarts een mooie organisatie met een interessante opgave. Er zijn genoeg uitdagingen. We moeten verder met de aanbevelingen van de evaluatie van Berenschot, de evaluatie van de Participatiewet, de samenwerking in het sociaal domein en de gevolgen van de coronacrisis. Ik verheug mij erop om samen te werken met de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, werkgevers in de regio én met alle medewerkers van Stroomopwaarts.”

Namens het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts spreekt wethouder Bart de Leede zijn volle vertrouwen uit in de nieuwe directeur: “We hadden een mooi aanbod van sterke kandidaten en Nicole was de breed gedragen favoriet hiervan. We verwachten dat haar deskundigheid en haar betrokkenheid bij de doelgroep Stroomopwaarts de komende jaren verder zal brengen en onze gemeenten toonaangevend zullen blijven in het verbeteren van de arbeidsparticipatie van onze inwoners en het bestrijden van armoede en schulden.”


Over Stroomopwaarts

Stroomopwaarts zet zich met en namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in voor de realisatie van het sociale doel: Werk en Inkomen. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving. Meedoen kan op veel manieren, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als het (even) niet zelf lukt, biedt Stroomopwaarts hulp bij een tijdelijk inkomen, begeleiding naar betaald werk en ondersteuning bij schulden. Onder andere door begeleiding, trainingen en opleidingen. Ook biedt Stroomopwaarts regelingen voor inwoners met  een laag inkomen. Dit doen wij samen met partners en ondernemers uit de regio.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt