Van hieruit kan de stichting haar activiteiten uitvoeren voor mediënten in het Rijnmondgebied, het Westland, de eilanden.

MAASSLUIS | Sinds kort is Maatwerk Autisme ingetrokken in een voormalig pand van Lely in het Wilgenrijk. En dat alle betrokkenen daarmee enorm blij zijn, is duidelijk. Het is dan ook een fraai pand met mogelijkheden voor alle activiteiten van deze stichting.

Na vele verhuizingen zijn ze nu aangekomen op een plaats waar ze lang hopen te blijven.

© Maatwerk Autisme

© Mischa Koorneef, Foto Finis

De officiële opening werd uitgevoerd door directeur Odette Blom en wethouder Corine Bronsveld-Snoep. Een grote strik werd doorgeknipt waarna de logo’s van de vier hoofdafdelingen zichtbaar werden: Houtshop, Moestuin, Autisme en Hoogbegaafdheid.

In groten getale luisterden de aanwezigen naar een zichtbaar tevreden directeur. Zij schetste in grote lijnen hoe de nieuwe locatie is bereikt. Zij was dankbaar voor de bijdragen van drankenhandel Zonneveld en de mensen van Smaak & Meer die voor lekkere consumpties zorgden.

Ze zette verder nog enkele mensen in het zonnetje die nauw betrokken zijn geweest bij het betrekken van de nieuwe behuizing: Harm Viveen, voormalig directeur van Maatwerk, John Klinkenberg, Peer de Rooij (helaas verhinderd) en Carola Stougie van Wilgenrijk en René Wendel (lid van de Raad van Toezicht) van Maatwerk Autisme.

Heleen Vink, voorzitter van de Raad van Toezicht en moeder van een van de mediënten, ging terug naar de beginjaren, toen de stichting nog Dagdromen heette. Nadat wat meer volwassenheid was bereikt, voldeed die naam niet meer en werd het Maatwerk Autisme. Maatwerk omdat steeds het uitgangspunt is het zoeken naar zinvolle dagbesteding die aansluit bij de individuele wensen.

Zij prees Odette: een directeur met visie, die zich met een goed team inzet voor alle mediënten. De aanwezigheid van wethouder Bronsveld onderstreepte de goede samenwerking met de gemeente.

En nu de kers op de taart: een prachtige nieuwe locatie met ruimte voor nieuwe initiatieven.

Ze deed een oproep aan eenieder om met elkaar er iets moois van te maken. Voor iedereen een veilige plek om zich te kunnen ontwikkelen.

Maar waar staat de stichting nu eigenlijk voor?

Maatwerk Autisme zet zich in voor mensen, vanaf 12 jaar, die hinder ondervinden van autisme. De naam zegt het al: voor hen worden oplossingen in maatwerk gezocht.

Zo kunnen jongeren die thuiszitten doordat ze met hun gevoeligheid voor prikkels niet kunnen functioneren binnen de muren van een school, bij Maatwerk Autisme weer in hun dagritme komen, zich veilig voelen, vertrouwen opbouwen en aan hun ontwikkeling verder werken.

Ook voor volwassenen die moeite hebben om werk te vinden of te behouden omdat ze werk in de reguliere maatschappij niet aankunnen is Maatwerk Autisme er. Zij kunnen rekenen op een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding of begeleiding bij het vinden van een baan of een geschikte opleiding.

Tevens kunnen hoogbegaafden of personen met angstproblematiek meeprofiteren van de veilige en rustige omgeving van Maatwerk Autisme.

In het kader van dagbesteding is onlangs gestart met een moestuin. Mogelijk wordt deze te zijner tijd uitgebreid met een winkeltje om de geteelde producten aan de man te kunnen brengen. Ook wordt met de gedachte gespeeld om dit te verrijken met een theetuin.

Het bijzondere aan deze moestuin is dat hij midden in de woonwijk Wilgenrijk ligt, waardoor gemakkelijk contact met de bewoners ontstaat.

Verder is er een houtzagerij met houtshop. Hier maken mediënten producten die te koop worden aangeboden. Je kunt hierbij denken aan kratjes voor cadeauverpakkingen voor drank. Ook is onlangs gestart met het digitaliseren van fotonegatieven.

Het is dus maatwerk voor de mediënten en maatwerk voor de samenleving.

De nodige inkomsten vloeien voort uit de pgb’s van de cliënten. Soms wordt wat gedoneerd of gesponsord, maar dat is niet substantieel. Subsidies zijn er in het geheel niet.

Het werk voor de 31 mediënten wordt uitgevoerd door veertien medewerkers, voor een deel in parttime, en twee vrijwilligers.

Zie ook maatwerkautisme.nl

.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer