MAASSLUIS | De gemeenteraad heeft op 19 april 2016 de nieuwe Winkeltijdenverordening vastgesteld. Het CDA en de Christen Unie hebben hierbij een stemverklaring afgelegd.

Voordat de gewijzigde verordening aan de gemeenteraad is voorgelegd, is de inspraakprocedure toegepast. Hierop zijn 32 reacties ontvangen (inclusief de reacties die zijn ontvangen tijdens de eerder gehouden inspraakronde in november vorig jaar). Hiervan zijn 30 reacties van inwoners, één van een belangenorganisatie en één van een ondernemer.

Zondagsrust

Van de 30 reacties van inwoners waren er 20 van inwoners die het niet eens waren met de vervroeging van de openingstijden op zondag. Deze reacties hebben meegewogen bij het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. De raad heeft met de wijziging rekening gehouden met de zondagsrust en met de belangen van de kleine zelfstandige ondernemers.

Het is geenszins de intentie van de gemeente om ondernemers onder druk te zetten om de winkels al dan niet op zondag geopend te hebben. Dit is en blijft een vrije keuze van de ondernemer zelf.  In de nieuwe verordening staat dat de winkels op zondag eerder, vanaf 12.00 uur, geopend mogen zijn. De gemeenteraad wil ondernemers hiermee in de gelegenheid stellen om de deuren te openen. Uiteraard is het aan de ondernemers zelf of zij hiervan gebruik maken.

Openingstijden zon- en feestdagen

De winkels mogen vanaf nu open op zondag tussen 12.00 en 20.00 uur. Op feestdagen mogen winkels tussen 10.00 en 20.00 uur open zijn. Dit laatste is niet veranderd.

Avondwinkels

Daarnaast is er een mogelijkheid voor avondwinkels. Er mogen maximaal drie avondwinkels komen. Hiervoor kan ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Een ontheffing wordt onder voorwaarden verleend en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Super de Buurman

Voor Super de Buurman is een aparte overgangsregeling opgenomen, op grond waarvan deze onderneming een ontheffing krijgt voor de duur van vijf jaar.

Meer informatie?

Wanneer u meer informatie wilt over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de afdeling openbare orde en wijkbeheer van de gemeente Maassluis, via telefoonnummer 14010.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt