MAASSLUIS | Op maandag 4 december vierden Maasdelta samen met de gemeente Maassluis en aannemer Waal de start bouw van het appartementengebouw ‘Stadhouder’ in Maassluis. Aan wethouder Sjoerd Kuiper de eer om de ‘eerste’ paal te slaan. Daarna werd er nog een toost uitgebracht op de goede samenwerking; voor nu en de toekomst!

Wethouder Sjoerd Kuiper: “Deze eerste paal markeert de start van de afronding van de herstructurering van de Burgemeesterswijk, na jaren van relatieve rust wordt er de komende jaren weer volop gebouwd om de wijk af te ronden. Met de bouw van deze 39 appartementen voor senioren zorgen we ervoor dat inwoners in Burgemeesterswijk in de eigen woon- en leefomgeving prettig zelfstandig kunnen blijven wonen. De kwaliteit van de nieuwe wijk is groot: in architectuur, in openbare ruimte en met mooie inpassing van parkeren, groen en spelen. Ik wens de bouwers een voorspoedig bouwproces.”

De nieuwbouw omvat 39 sociale huurappartementen en een ontmoetingsruimte

Het gaat om een zogenaamd ‘verzorgd wonen’ complex waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. De ontmoetingsruimte is straks de ‘place to be’ voor bewoners om aan activiteiten deel te nemen of zelf te organiseren. De oplevering staat gepland voor eind 2024.

De Stadhouder is onderdeel van de herontwikkeling van de hele Burgemeesterswijk

Sinds 2005 is een groot deel van de Burgemeesterswijk in Maassluis vernieuwd. Galerijflats en grasvelden maakten plaats voor een aantrekkelijke omgeving met vooral laagbouw en tuinen. Woningprojecten als de Waterwegtorens, Hof Zuid, Vier Geuzen, Parkrand, ’t Buitenrijk, Buurtwachters en Loofmeesters gaven de wijk een geheel nieuwe uitstraling.

Sloop flats laatste fasen herontwikkeling

Op de planning staat nog de sloop van de 2 hoogbouw flats; Burgemeester Zaneveldflat 2 t/m 216 en Burgemeester Zaneveldflat 218 t/m 496. Daarvoor in de plaats komt er een gevarieerde mix van sociale en middeldure huurwoningen, koopwoningen en -appartementen.

Wethouder Sjoerd Kuiper: We bouwen in de laatste fase van de Burgemeesterswijk ruim 300 woningen terug waar er 248 worden gesloopt. Dat zijn er veel meer dan in de eerdere plannen stonden en er komen ook meer betaalbare woningen terug, in de sociale huur, de middenhuur en de betaalbare koop. Dat is goed voor de starters, de senioren en andere inwoners met een bescheiden inkomen die het zo moeilijk hebben.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen