Vanaf 2 december 2013 kunnen alle inwoners van Maassluis een omgevingsvergunning bij de gemeente digitaal aanvragen en handelt de gemeente deze ook volledig digitaal af. Met deze digitale dienstverlening werkt de gemeente efficiënter en klantgerichter. Immers, via deze digitale snelweg kunnen procedures nog sneller afgehandeld worden. Bovendien is deze werkwijze kostenbesparend en zorgt ervoor dat er minder papier wordt gebruikt. En alle digitale informatie blijft te allen tijde digitaal beschikbaar.

Wethouder Keijzer is enthousiast over deze nieuwe stap naar moderne, toegankelijke en publieksvriendelijke communicatie met de inwoners van Maassluis:

Digitalisering is misschien voor sommigen van ons nog even wennen, maar het gaat uiteindelijk om duidelijke, tijdige, open en juiste afstemming over onze procedures en de wetgeving. En dat wordt hiermee voor inwoners en gemeente verbeterd. Wat je digitaal aanmeldt, wordt digitaal afgehandeld. Op één manier en kan daar ook altijd worden teruggevonden bij aanvullende vragen.

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen al digitaal worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Dit blijft onveranderd. Een omgevingsvergunning is nodig voor bijvoorbeeld het kappen van bomen, (ver)bouwplannen, reclameaanvragen of in-/uitritaanvragen. Vragen over deze digitalisering of over een omgevingsvergunning kunnen worden gesteld aan Team Bouw- en Woningtoezicht, via e-mail gemeente@maassluis.nl of telefoonnummer 14 010.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 ingevoerd en regelt de omgevingsvergunning. De dienstverlening aan inwoner en ondernemer is verbeterd door de introductie van één omgevingsvergunning voor diverse meldingen, vergunningen en ontheffingen, mede door de invoering van één loket, een (digitaal) aanvraagformulier en een uniforme en in het algemeen ook kortere procedure.

Samenwerking drie gemeenten
Gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen één gezamenlijke Wabo-dienst oprichten. De samenwerking heeft als doel de krachten te bundelen. Ook is het de bedoeling om op het gebied van bouw- en woningtoezicht (één van de Wabo-taken) nauw samen te werken, waarbij elkaars kwaliteiten optimaal worden benut. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de organisatie, de juridische vorm en de financiering van de Wabo-dienst worden uitgewerkt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt