MAASSLUIS | Inwoner Jelle Ravestein vraagt zich af of wethouder Mulder terecht blij is met een burgerlijk initiatief.

De wethouder laat op de gemeentelijke website weten:

Het afgelopen jaar zijn 340 stuks nieuwe bomen aangeplant door de gemeente. Een goed initiatief vindt Duurzame Maassluizers. Om het aantal bomen nog meer uit te breiden heeft de bewonersgroep zich aangemeld voor de actie Meer Bomen Nu. Een initiatief dat door de gemeente een warm hart wordt toegedragen. Denise Mulder, wethouder Milieu en Duurzaamheid, hoopt dat met deze actie meer stadsgenoten het groene voorbeeld gaan volgen en zelf ook (mini)bomen gaan neerzetten in hun tuin: “Het klimaat verandert en de zomers worden warmer en droger. Bomen helpen om hittestress tegen te gaan, geven ons schaduw en verkoeling.” 

De grote vraag is hoeveel kennis zij heeft van stadsecologie. Waarschijnlijk niets, maar ze zou zich dan wel moeten laten informeren door ambtenaren die er wél verstand van hebben. Er is een aantal jaren geleden een bomenbeheerplan opgesteld door deskundigen waarmee onder andere het gebied langs het Scheur op een verantwoordelijke manier had kunnen worden (her)ingericht. Dat plan is onder in een lade verdwenen en er is woest gekapt, waardoor veel jonge bomen verdwenen, terwijl grote percelen bramenstruiken naar hartenlust mogen woekeren.

Het gebied is dan ook ecologisch gezien erg verarmd.

Dit getuigt niet van enig ecologisch bewustzijn bij de gemeente, maar dat is geen nieuw inzicht. Duurzaamheid voor het milieu is kennelijk een onontgonnen kennisgebied in Maassluis.

© 2015 Maassluise boomridders – STERRENBOS

Het is niet toegestaan om in natuurgebieden zomaar zaailingen of stekken te verzamelen, of wel oogsten. Hiervoor is toe- en afstemming nodig van de terreinbeheerder.  Zij weten immers welke soorten gewenst zijn op bepaalde locaties en welke juist niet. Terreinbeheerders bepalen waar er geoogst kan en mag worden: bijvoorbeeld binnen 2 meter van het pad, of juist op de hei, of ze willen een bepaalde soort uitdunnen. [meerbomen.nu]

Nu meent de wethouder een goed initiatief (zaailingen planten in stadstuintjes) te kunnen promoten, maar is dat wel een goed initiatief?

Vragen van inwoners op facebook en bij de Duurzame Maassluizers leveren weinig duidelijkheid. Hoe groot worden die boompjes uiteindelijk? De meeste stadstuinen zijn klein, een boom is al snel een sta in de weg, ook qua zon. Bovendien komt er een moment dat er zal moeten worden gesnoeid of gerooid. En wat als er een storm opsteekt?

Kenners (Stadsecologen) vrezen het ergste. In onze omgeving zien ze vooral zaailingen van essen en iepen. Dit zijn twee hooggroeiende boomsoorten die de laatste jaren door ziekte worden geteisterd en dan moeten worden gerooid. Daar zitten inwoners niet op te wachten.

Ook de expliciet door meerbomen.nu genoemde berken en meidoorn zijn potentieel hooggroeiers

Wellicht kan zij haar licht opsteken bij raadslid Solleveld die al jaren klaagt over de hoge bomen in het openbaar groen die zijn tuin ’s zomers de zon ontnemen. Soms is een antwoord dichterbij dan je denkt.

Het is aan te raden om vooraf duidelijkheid te bieden om een debacle op termijn te voorkomen.

De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren).

Jelle Ravestein

groen! graag? weloverwogen? zeker!


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud