door Leon Willems

Volledig operationele haven Rotterdam zag overslag opveren in tweede halfjaar

RIJNMOND | De grootste haven van Europa heeft volcontinu gefunctioneerd tijdens het coronajaar 2020. Juist in een jaar waarin de maatschappij ernstig werd ontwricht, bevestigde de haven van Rotterdam daarmee zijn rol als betrouwbare partner in de logistieke keten. Door het opveren van goederenvolumes in de tweede jaarhelft bleef de daling van het jaarvolume vorig jaar beperkt tot minus 6,9% ten opzichte van 2019. 

Dankzij een sterk bedrijfsresultaat is Havenbedrijf Rotterdam in staat om de komende jaren een ambitieuze investeringsagenda uit te voeren met grote impact op werkgelegenheid, duurzaamheid en maatschappij. De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren beter dan in 2019, hoofdzakelijk als gevolg van eenmalige baten en kostenbesparingen. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen bedroeg € 477,5 miljoen (2019: € 433,4 miljoen) en het netto resultaat kwam uit op € 351,7 miljoen (2019: € 238,9 miljoen).

details persbericht

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt