MAASSLUIS | De advent periode is een goede tijd om echt stil te staan en om je heen te kijken. Oud-columnist Bea Scheurwater deelt met ons haar overpeinzingen.

Ik las onlangs een stukje met uitleg over de vraag: “Hoe zou Jezus gereageerd hebben op bv David Icke?”

Zou hij naast hem op het podium geklommen zijn? Persoonlijk denk ik niet, maar hij zou hem ook zeker niet voor 2 jaar verbannen hebben uit de EU vanwege zijn mening.

Ik vroeg me af: Als Hij nu naar de wereld zou kijken, wat zou Hij dan denken/voelen?

Ik denk zelf dat hij verdrietig, teleurgesteld, triest, gefrustreerd/boos zelfs zou kunnen zijn. Hij zou zich afvragen misschien, waar heb ik het allemaal voor gedaan?

Hij heeft zich opgeofferd, om zijn volk, medestanders te behoeden voor vervolging, geweld. Voor een burgeroorlog, voor bloedvergieten door de bezetter, het romeinse rijk.

Hij zou zien dat er niet veel veranderd is met toen, de mensheid niets geleerd heeft.

Ook nu is er een macht, net als het romeinse rijk toen, die de middelen hebben om hun wil met dwang op te leggen. De EU bv, de US of China/Rusland.

Dat de machthebbers binnen jouw eigen volk, toen Sanhedrin, in jou een gevaar zagen, maar zelf niet hun vingers wilden branden. Bang om hun macht, populariteit, aanzien te verliezen en ook om te voorkomen dat de echte machthebbers met grof geweld zouden ingrijpen. Daar zou het volk, JOU wel eens de schuld van kunnen geven.

De Romeinen keken niet op een god meer of minder. Men mocht belasting heffen en hun volk spiritueel leiden, vanuit Romeinse kant natuurlijk als gebaar, zelfbeschikking, vrede in de tent. Als je maar luistert verder, belasting betaalt en jij je niet verzet tegen hun bewind.

Volgens de Joodse wetten was Jezus – volgens mij, maar weet het niet zeker- gestenigd. Maar men koos ervoor om de Romeinen, de bezetter, het te laten oplossen. We weten hoe dat is afgelopen. Zijn aanhangers bleven rustig, angst, shock. De Joodse machthebbers dachten, zie zo, dat hebben we gewonnen.

Niets was minder waar. Zou dat het begin van het anti-semitische kunnen zijn geweest?

Toen de Christenen weigerden de keizer te aanbidden ging het fout: vervolging. Uiteindelijke werd het staatsgodsdienst het Christendom, het kan verkeren. Ook voor de Romeinen pakte het anders uit.

Jezus predikte gelijkheid, maar momenteel is het nog nooit zo’n verdeelde wereld geweest…

Romeinen maakten onderscheid, een Romeins staatsburger had rechten; anderen duidelijk minder en slaven hield men ook. Triest te constateren dat er heden meer onderscheid is dan ooit en slaven bestaan ook nog steeds, of moet ik zeggen vooral in gemoderniseerde vorm.

Hebzucht en graaien en de dikke vette ik is ook nooit verdwenen. Fraude in de EU commissie, rotte appel of gewoon de hele mand, Rupsjes Nooitgenoeg. Wijzen naar de ander, nee IK heb gelijk, ZIJ zijn schuldig, tegenwoordig is schelden al genoeg, wetten en regels zijn zo vaag dat ze naar believen geïnterpreteerd kunnen worden. De Grondwet wordt met voeten getreden.

In elke religie zijn er – vaak vele – stromingen. Wees eerlijk je kunt religie niet de schuld geven van alle ellende. In elke religie gaat het om dezelfde strijd tussen goed en kwaad, allen hebben een scheppingsverhaal.

Nee het zijn de MENSEN, de paus, priester, dominee, imam die pretenderen de juiste interpretatie te hebben, met geld en/of charisma krijgen zij volgers/medestanders. De nieuwste “leiders” erkennen geen hogere macht meer, dat zijn vele politici, zij hebben zichzelf tot god verklaard. In religies kun je op vele manieren spijt betuigen, vergeving vragen en krijgen.

Nu is het zwart wit, je ben voor of tegen en tegen staat gelijk in hun ogen met dieren.

Zitten er daarom veeartsen in het RIVM? Zal eens vragen bij mijn dierenarts, of zij ook een belofte/eed afleggen.

Trouwens mens en dier hebben ook al eeuwen met en naast elkaar geleefd met wederzijds respect.

De mens is niet belangrijker dan een dier/plant. We zijn allemaal geschapen en de meest ontwikkelde heeft de taak zorg te dragen dwz geen misbruik te maken van de andere levende schepselen.

De mens het wreedste, arrogantste zoogdier.

De “beschaafde”mens kan nog heel wat leren van de “barbaren”

10 geboden van de Native Indians: (vertaald)

De Aarde is onze Moeder, zorg voor haar.

Respecteer uw relaties

Open uw hart en ziel voor de Schepper

Elk Leven is Heilig, behandel elk levend wezen met respect

Neem van de Aarde wat je nodig hebt, niets meer

Doe wat nodig is voor ieders welbeing.

Dank de Schepper voor elke nieuwe dag

Spreek de waarheid

Volg het ritme van de natuur,

Geniet van het Leven, maar laat geen sporen na.

 

Ik wens allen gezegende kerstdagen en een goed 2023.

Bea Scheurwater

De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud