door Natuurvereniging KNNV Waterweg Noord

Op de bres voor het groen

MAASSLUIS | De gemeente Maassluis wil maar liefst 66 bomen kappen aan de Korte buurt in Maassluis. Dat willen we voorkomen. Teken de petitie!

De gemeente Maassluis wil 66 bomen kappen in de Korte Buurt ter hoogte van nr. 21a. Ze vormen een broedplaats van een roekenkolonie en de ruige dwergvleermuis. De provincie Zuid-Holland wil een vergunning geven hiervoor. Wij, als natuurvereniging, gaan bezwaar aantekenen. Steunt u ons?

PETITIE

De bomen herbergen de nestplaats van een roekenkolonie. Die nestplaatsen zijn jaarrond beschermd. De provincie heeft nu een beschikking afgegeven aan de gemeente Maassluis zodat de bescherming wordt opgeheven en de bomen gekapt kunnen worden.

Als natuurvereniging KNNV Waterweg Noord hebben we bezwaar aamgetekend. Steun ons, teken de petitie! En nog beter, wordt lid van onze KNNV afdeling.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt