MAASSLUIS | In Maassluis is het mogelijk subsidie aan te vragen voor culturele activiteiten. De CRM heeft signalen ontvangen dat het aanvragen, vooral van kleinere bedragen, erg lastig gevonden wordt en veel moeite en tijd kost. Uit die signalen komt ook naar voren dat, gelet op tijd en moeite die het kost, afgezet tegen het te vragen bedrag, men aanvragen achterwege laat.

De CRM wil vaststellen of dat zo is en wil daarom graag een aantal vragen stellen. Aan de hand van de antwoorden wil de CRM bekijken of het nodig en mogelijk is om een informatieve bijeenkomst te organiseren waarin, in samenwerking met de gemeente, ingegaan wordt op de problemen en naar oplossingen gezocht wordt.

Op de website van de CRM vindt u de vragen:

www.crmmaassluis.nl

Ook is het mogelijk andere punten die met subsidieaanvragen te maken hebben te noteren. Vriendelijk verzoek het e-mailadres van uw vereniging of instelling ook te vermelden.

Uw antwoorden kunt u sturen naar:

gertrikhof@gmail.com

of naar Postbus 55 3140 AB Maassluis.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 31 maart 2019.


 

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.