Myosotis bijt de spits af

MAASSLUIS | Het is de bewonerscommissie van de Vliet weer gelukt een aantal gezellige middagen voor senioren te organiseren. Oude bekenden zullen langskomen maar wel met een nieuw repertoire.

U kunt de volgende data in uw agenda noteren.

  • Zaterdag 28 september komt Myosotis met hun playback show
  • Donderdag 24 oktober maaltijd met driegangenmenu
  • Donderdag 14 november Golden Oldies Duo
  • Zaterdag 21 december brengt dameskoor Flair hun jaarlijkse Kerst Sing-In.

Voor 2020 zijn we bezig met het regelen van weer nieuwe activiteiten. Hierover hoort u op een later moment meer. We kijken er naar uit om u weer te mogen begroeten op één of meer van de gezellige middagen of wie weet zien we u wel op alle bovengenoemde data.

De bewonerscommissie van de Vliet
Yvonne, Rinus, Joke en Marja.

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis