door Jan Joanknecht

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. steunt initiatiefnemers bij restauratie van Vlaardings visserijpand in KW-haven

VLAARDINGEN | Het Rijksmonument ‘Visscherij Maatschappij Vlaardingen’ aan de Koningin Wilhelminahaven staat er troosteloos bij. Wat eens een bloeiend visserijbedrijf was, is een duiventil geworden waar water en wind vrij spel hebben gekregen. Toch heeft het er vier initiatiefnemers met een passie voor cultureel erfgoed niet van weerhouden om dit pand aan te kopen en te gaan restaureren. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ondersteunt deze restauratie met een lening. Daarmee wordt niet alleen een belangrijk historisch monument voor de toekomst behouden, maar is ook een volgende stap gezet in de herontwikkeling van de KW-haven. Maandag 15 maart was de aftrap van dit prestigieuze restauratieproject.

© VFV

Fonds-directeur John Massaar schilderde maandagmiddag de ontbrekende aanhalingstekens op de gevelsteen van het bijzondere monument en symboliseerde daarmee de start van de ontwikkeling en herbestemming. “Het is een opgave om panden als deze te behouden en te herbestemmen. Als Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dragen we daarom graag ons steentje bij. Occasioneel werken we daarvoor samen met andere regionale fondsen, zoals het Nationaal Restauratiefonds. Wij willen de maatschappelijk relevante monumentale panden in het Waterweggebied graag behouden. Visserij Maatschappij Vlaardingen valt daar zeker onder,” licht John Massaar toe.

Kosten voor de restauratie 

Het rijksmonument aan de KW-haven maakt onderdeel uit van een ensemble: aan het binnenterrein ligt ook de laatst overgebleven repenschuur van Vlaardingen. Dak en vloeren zijn op veel plaatsen weggerot. De bakstenen muren zijn door zout ernstig aangetast. “Eigenlijk is alles wat je ziet en kunt aanraken in slechte tot zeer slechte staat. En dan staat ook nog het water een paar keer per jaar meer dan een halve meter hoog binnen, bij hoogwater en westerstorm,” vertelt Jan Joanknecht, een van de eigenaren, over de status van de monumentale opstallen. “De lening van het Fonds was nodig om tal van onderzoeken te financieren die nodig waren voordat we subsidies konden aanvragen en ook daadwerkelijk met de restauratie kunnen beginnen. Funderingsonderzoek, inspectie van balkkoppen, energieberekeningen, daglichttoetreding. Het zijn allemaal kosten die we moesten maken, voordat we daadwerkelijk toestemming krijgen om tot restauratie over te gaan. En niet te vergeten de kosten voor het maken van een ontwerp dat recht doet aan het historische karakter, maar tegelijkertijd hoogwaardig gebruik als kantoorruimte in de toekomst mogelijk maakt. Het krediet van het Fonds was dus de kickstart om het plan van stilstand in beweging te krijgen! We hopen in augustus te starten met de daadwerkelijke restauratie,” licht Jan Joanknecht toe.

Vereende krachten

Jan Joanknecht heeft de afgelopen jaren het pand aan de overzijde van de haven (Zuidzijde 21) in etappes gerestaureerd, nadat een grote brand niet veel van dat pand overliet. Zijn zoon Niek maakte de tekeningen en begeleidde de restauratie. Zij hebben nu dus samen met de financieel adviseurs van Joanknecht besloten om het pand Visscherij Maatschappij Vlaardingen te kopen. Met een knipoog naar het verleden richtten zij Vlaardingen Fishery Ventures op, waar naast Jan Joanknecht en zoon Niek ook Pierre Lassooij en Erwin van Straten aandeelhouder zijn. Voor de restauratie wordt nauw samengewerkt met veel verschillende partijen. Natuurlijk de Monumenten Commissie van de gemeente Vlaardingen, maar ook de afdeling Monumenten van de Provincie Zuid-Holland, het Nationaal Restauratie Fonds en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 

© VFV

Fonds-directeur John Massaar schildert de ontbrekende aanhalingstekens op de gevelsteen met “Visscherij Maatschappij Vlaardingen” om daarmee te markeren dat het pand een nieuw leven tegemoet gaat.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt