Klanten waarderen vervoerder met 7,9 “dankzij collega’s met hart voor de zaak”

ROTTERDAM | De RET, het openbaarvervoerbedrijf voor Rotterdam en omgeving, ziet ondanks de langdurige COVID-beperkingen begin 2022 dat de reizigersaantallen blijven toenemen. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Het is een goed teken dat het aantal reizigers blijft groeien. Tegelijkertijd is duidelijk dat we niet meer op het groeipad komen dat we vóór de pandemie hanteerden. Daarop richten we ons nu in.” 

Ook in 2022 kon de RET dankzij een overheidsbijdrage de dienstverlening grotendeels overeind houden. Het operationele verlies van € 37 miljoen werd opgevangen door de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding, waardoor de vervoerder toch zwarte cijfers kon schrijven. De reizigersaantallen stegen van circa 60% van pre-corona begin van 2022 naar 85% aan het eind van het jaar. Ten opzichte van 2021 steeg het aantal instappers met 37%, van 99 miljoen naar 136 miljoen. 

© RET – Rick Keus

Net als andere vervoerbedrijven kampte de RET in 2022 met personeelstekorten, met tijdelijke afschalingen bij bus, tram en metro tot gevolg. De vervoerder is daarom een programma gestart om het verzuim naar beneden te brengen en de broodnodige nieuwe krachten te werven. “Dat de reiziger ons ondanks de ingrepen in het aanbod met een 7,9 waardeert, zie ik als een compliment voor al die collega’s die zich met hart voor de zaak dag in dag uit inzetten om de Rotterdamse regio in beweging te houden”, aldus Maurice Unck. 

Investeringen in het netwerk, verbeteringen aanbod reizigers

2022 was ook het jaar waarin er besluiten vielen over nieuwe, grootschalige investeringen. Rijk en regio kozen voor een nieuwe hoogwaardige railverbinding over de Maas aan de Oostzijde van de stad. Ook maakten ze middelen vrij voor een frequentieverhoging op de drukste stukken van het metronetwerk. Deze investeringen zorgen voor een toekomstbestendig netwerk dat de toenemende bevolking en bedrijvigheid in de regio in goede banen leidt en bijdraagt aan de verduurzaming van de stad. In 2023 richt de RET zich op het verder verbeteren van het aanbod voor reizigers.

“De afgelopen weken vierden wij twee mijlpalen: de introductie van OVpay in de metro en de opening van ons metrostation Hoek van Holland Strand. We hebben al meer dan twintigduizend mensen naar het strand mogen brengen en al meer dan vijftigduizend check-ins met OVpay verwerkt. Op korte termijn introduceren we OVpay ook in de tram en de bus en zullen we onze reisapp verder verrijken met nieuwe mogelijkheden. Met deze verbeteringen kunnen we nog beter bijdragen aan de duurzame bereikbaarheid van zorg, onderwijs, werk en recreatie voor zo veel mogelijk mensen uit de regio.” 

Nieuw evenwicht nodig, Rijk kan deel van de puzzel leggen

Tegelijkertijd merkt Unck op dat de RET nog een weg te gaan heeft in het vinden van een nieuw evenwicht. “Het is duidelijk dat we niet meer terugkomen op het groeipad van voor de pandemie. We blijven groeien door de bevolkingsaanwas, maar de onderbreking in de groei is niet in te halen. Daarnaast hebben we te maken met forse kostenstijgingen. Dat heeft ook financiële gevolgen. Daarom werken we samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de gemeente Rotterdam aan een toekomstperspectief. Als regionale partners vertrouwen we erop dat ook het Rijk een deel van de puzzel zal leggen.” 

Belangrijkste feiten en cijfers RET 2022

Instappers: 136 miljoen (+37% ten opzichte van 2021) 

Reizigerskilometers: 743 miljoen(+39% ten opzichte van 2021) 

Nettoresultaat: € 1,1 miljoen

Opbrengsten: De totale opbrengsten bedroegen € 490 miljoen.

De opbrengsten uit kaartverkoop bedroegen € 198 miljoen, een stijging van € 48 miljoen ten opzichte van 2021. Overige inkomsten (een combinatie van exploitatiebijdragen, werken die RET in opdracht van derde partijen uitvoert en overig (incl. beschikbaarheidsvergoeding): € 292 miljoen. 

In 2022 ontving de RET vanuit het Rijk noodsteun in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding ter waarde van € 36 miljoen (vorig jaar € 70 miljoen). Deze tegemoetkoming kreeg de RET om de doorlopende kosten in combinatie met het lagere aantal reizigers ten gevolge van corona te compenseren. Van opdrachtgever en concessieverlener Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) ontving de RET eveneens een bijdrage, vanuit het Transitieprogramma OV en corona. Het jaarverslag 2022 is te lezen op retjaarverslag.nlOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen