SCHIEDAM | De gemeente Schiedam zet in op vergroening van het Stadserf en past het oorspronkelijke plan voor het gebied aan omdat het niet meer haalbaar is.

Het plein voor het Stadserf moet groener, daarnaast wordt onderzocht of de omgeving van Huis te Riviere (Broersvest-zijde) omgetoverd kan worden tot een parkachtige omgeving. Dit moet zorgen voor een aantrekkelijke overgang op de route binnenstad-station. Daarbij wordt bezien of Theater aan de Schie een eigen entree kan krijgen.

Er was al een plan voor het gebied, maar dat plan blijkt in de huidige markt niet meer haalbaar te zijn. Daarbij werd uitgegaan van een minimale sloop van het Stadserf, de bouw van appartementen, een eigen ingang voor het theater, een prominente plek voor ruïne Huis te Riviere en vergroening van de omgeving.

Nederland. Rotterdam, 01-11-2017, reportage fossielenjager Walter Langendoen fossielenjager Walter Langendoen zoekt op het maasvlakte strand met kinderen naar fossielen. Foto: Jiri Buller

Passend vervolg

Door sterk stijgende kosten voor arbeid en grondstoffen, mede als gevolg van inflatie en de oorlog in Oekraïne, is het oorspronkelijke plan op dit moment niet realistisch stelt het college van burgemeester en wethouders. “Het plan is veelomvattend en kent diverse financiële risico’s die we niet verantwoord vinden. Dit heeft ons doen besluiten om na te denken over een passend, realistisch vervolg”, vertelt wethouder Anouschka Biekman.

Het nieuwe uitvoeringsplan dat opgesteld gaat worden in samenspraak met alle betrokken partijen wordt gebaseerd op de uitgangspunten die de gemeenteraad had meegegeven voor de oorspronkelijke businesscase. Die punten zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder Schiedammers die een groene inrichting belangrijk vinden.

“De omgeving van het Stadserf als verbinding tussen historische binnenstad en station Schiedam Centrum is voor verbetering vatbaar, er moet meer ruimte zijn voor groen en Huis te Riviere moet meer zichtbaar gewaardeerd worden als monument in onze stad.”

Kwaliteitsimpuls

In het eerste kwartaal van 2024 wil de gemeente het uitvoeringsplan voorleggen aan de gemeenteraad. “Het Stadserf heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Hiervoor willen we aan de slag met een plan waarbij we ons concentreren op de verbetering van de openbare ruimte”, zegt wethouder Biekman.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen